Jump to content
Vesperala Forum
BigDefender

Calendar religios

Recommended Posts

Luni 17 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Cuviosul Alexie omul-lui-Dumnezeu;

Sf. Ier. Patriciu (Patrick), apostolul Irlandei.

Calendar romano-catolic:

Luni din Săptămâna Sfântă;

Sf. Patriciu, ep.

Calendar greco-catolic:

Sf Alexie Omul lui Dumnezeu (sec V).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Marti 18 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Ier. Chiril al Ierusalimului;Sf. Mc. Trofim.

Calendar romano-catolic:

Marţi din Săptămâna Sfântă;

Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv.

Calendar greco-catolic:

Sf Chiril arhiep Ierusalimului (+386).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miercuri 19 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Mc. Hrisant şi Daria.

Calendar romano-catolic:

Miercuri din Săptămâna Sfântă;

Fer. Marcel Callo, m.

Calendar greco-catolic:

Sf m Hrisant şi Daria (+283);

[sf Iosif Patronul Bisericii Universale];

Lit Înaintesfinţitelor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joi 20 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Cuv. Mucenici ucişi în Manastirea Sf. Sava;

Cuv Mărt. Nichita.

Calendar romano-catolic:

JOIA SFÂNTĂ (Cina Domnului);

Sf. Claudia, fc.

Calendar greco-catolic:

Cuv Mucenici ucişi în Mânăstirea Sf Sava (+796).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vineri 21 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Ier. Mărt. Iacob Studitul;

Sf Ier.Toma; Cuv. Serapion.

Calendar romano-catolic:

VINEREA SFÂNTĂ;

(Patima şi moartea Domnului) (post şi ab.);

Sf. Clemenţa, călug.

Calendar greco-catolic:

Sf Iacob Mărturisitorul ep. (sec IX);

Lit Înaintesfinţitelor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sambata 22 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Pomenirea celor adormiţi;

Sf. Sfinţit Mc. Vasile din Ancira;

Sf. Drosida, fiica împaratului Traian.

Calendar romano-catolic:

SÂMBĂTA SFÂNTĂ

Sf. Octavian, m.

Calendar greco-catolic:

Sf m Vasile din Ancira pr (+363);

Pomenirea morţilor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Duminica 23 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Duminica a 2-a din Post, a Sf. Ier. Grigorie Palama;

Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 de ucenici.

Calendar romano-catolic:

+ ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE);

Ss. Turibiu de Mongrovejo, ep.; Pelagia.

Calendar greco-catolic:

DUMINICA 2 din Post (a Paraliticului);Lit Sf Vasile cel Mare.;

Sf m Nicon şi cei 199 învăţăcei (+273).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Luni 24 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Ier. Artemon al Seleuciei; Cuv. Zaharia.

Calendar romano-catolic:

Ss. Ecaterina a Suediei, călug.;Romulus.

Calendar greco-catolic:

Cuv Zaharia (+273).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Marti 25 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

(†) Buna Vestire.

Calendar romano-catolic:

Sf. Dismas.

Calendar greco-catolic:

(+) BUNAVESTIRE;

Dezlegare la peşte.

 

 

Iubitorul de oameni şi Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, întocmai ca un Părinte plin de dragoste, văzând făptura mâinilor Lui înrobită şi chinuită de diavol şi împinsă către patimile cele pline de ocară şi supusă închinării la idoli, a găsit cu cale să trimită pe Fiul Său cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască neamul omenesc din mâinile diavolului. Şi, pentru că a voit ca acest lucru să rămână ascuns nu numai de diavol, ci chiar şi de puterile cele cereşti, a încredinţat taina aceasta unuia singur dintre arhangheli, preamăritului Gavriil. Deci arhanghelul venind în cetatea Nazaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Iar aceea a răspuns: Cum va fi mie aceasta? Şi el a zis: Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui preaînalt te va umbri. Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Şi îndată cu cuvântul arhanghelului şi al ei, a zămislit în preacuratul său pântece pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de fire, Care este Înţelepciunea şi Puterea cea ipostatică a Lui, cu umbrirea şi cu venirea asupra ei a Duhului Sfânt. De atunci s-au săvârşit, prin rânduiala lui Dumnezeu, tainele Cuvântului lui Dumnezeu, pentru mântuirea şi izbăvirea noastră. Căruia se cuvine slava şi stăpânirea în veci. Amin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miercuri 26 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Soborul Sf. Arhanghel Gavriil;

Sf. Sfinţit Mc. Montanus

şi soţia sa Maxima de la Singidunum.

Calendar romano-catolic:

Sf. Emanuel, m.

Calendar greco-catolic:

Serbarea Sf Arhanghel Gavriill;

Lit Înaintesfinţitelor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joi 27 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Mc. Matroana din Tesalonic;

Sf. Prooroc Anania.

Calendar romano-catolic:

Sf. Ioan din Egipt.

Calendar greco-catolic:

Cuv Matroana din Tesalonic.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vineri 28 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Cuviosul Ilarion cel Nou;

Cuviosul Ştefan făcătorul-de-minuni.

Calendar romano-catolic:

Sf. Sixt al III-lea, pp.

Calendar greco-catolic:

Cuv Ştefan Taumaturgul (+813);

Cuv Ilarion cel Nou; Lit Înaintesfinţitelor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sambata 29 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Pomenirea celor adormiţi;

Sf. Ier. Mc. Marcu al Aretuselor şi cei împreună cu dânsul;

Cuv. Mc. Iona, Varahisiu şi cei împreună cu dânşii.

Calendar romano-catolic:

Sf. Eustasie, abate UP.

Calendar greco-catolic:

Sf m Marcu ep, d Ciril şi cei împreună cu dânşii (+362);

Pomenirea morţilor.

Duminica 30 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Duminica a 3-a din Post, a Sfintei Cruci

Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Cuv. Evvula.

Calendar romano-catolic:

+ DUMINICA a 2-a a Paştelui;

Sf. Ioan Climac (Scărarul), abate.

Calendar greco-catolic:

DUMINICA 3 din Post (a Crucii);

Lit Sf Vasile cel Mare;Cuv Ioan Scărarul (+649).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Luni 31 Martie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Ier. Mc. Ipatie al Gangrei; Cuv. Acachie.

Calendar romano-catolic:

+ BUNA-VESTIRE; Sf. Beniamin, diacon m.

Calendar greco-catolic:

Sf m Ipatie ep Gangrei (sec IV).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Marti 1 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Cuv. Maria egipteanca; Cuv. Macarie.

Calendar romano-catolic:

Sf. Hugo, ep.

Calendar greco-catolic:

Cuv Maria Egipteanca (sec V-VI).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miercuri 2 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Cuv. Tit făcătorul-de-minuni;

Sf. Mc. Amfian şi Edesie.

Calendar romano-catolic:

Sf. Francisc de Paola, pustnic.

Calendar greco-catolic:

Cuv Tit făcătorul de minuni;

[sf Francisc de Paola (+1507)];

Lit Înaintesfinţitelor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joi 3 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Cuv. Mărt. Nichita de la Manastirea Midichia;

Sf. Mc. Elpidifor.

Calendar romano-catolic:

Ss. Evagriu şi Benignus, m.

Calendar greco-catolic:

Cuv Nichita Mărturisitorul (+824).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vineri 4 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Cuv. Iosif scriitorul-de-cântări;

Cuv. Gheorghe de la Maleon;

Sf. Ier. Isidor de Sevilia.

Calendar romano-catolic:

Sf. Isidor, ep. înv.

Calendar greco-catolic:

Sf m Teodul şi Agatopod, Iosif Imnograful (+886);

Cuv Gheorghe din Malea; Lit Înaintesfinţitelor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sambata 5 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Pomenirea celor adormiţi;

Sf. Mc. Claudiu şi cei împreună cu dânsul;

Sf. Mc. Teodul şi Agatopod.

Calendar romano-catolic:

Sf. Vincenţiu Ferrer, pr.

Calendar greco-catolic:

Sf m Claudiu, Diodor, Victor, Victorin,

Papiu, Nichifor şi Serapion (sec III).

Pomenirea morţilor.

Duminica 6 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Duminica a 4-a din Post, a Sf. Ioan Scărarul;

Sf. Ier. Eutihie al Constantinopolului;

Sf. Ier. Mc. Irineu de Sirmium.

Calendar romano-catolic:

+ DUMINICA a 3-a a Paştelui LN

Sf. Marcelin din Cartagina, m.

Calendar greco-catolic:

DUMINICA 4 din Post (a Surdo-mutului; Sf Ioan Scărarul);

Lit Sf Vasile cel Mare.;Sf Eutihie arhiep C-pol (+587)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Luni 7 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe al Mitilenei.

Calendar romano-catolic:

Sf. Ioan Baptist de La Salle, pr.

Calendar greco-catolic:

Cuv Gheorghe ep, Sf m Caliopie (+404).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Marti 8 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Ap. din cei 70: Irodion, Agav

şi cei împreună cu dânşii;

Sf. Ier. Celestin al Romei.

Calendar romano-catolic:

Sf. Iulia Billart, călug.

Calendar greco-catolic:

Sf Ap Irodion, Agab, Ruf, Asincrit,

Flegon şi Erma din cei 70 ap.;

Sf Celestin, papa Romei.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miercuri 9 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea;

Cuv. Vadim (Denia Canonului Mare).

Calendar romano-catolic:

Ss.Maria a lui Cleofa; Marcel, ep.

Calendar greco-catolic:

Sf m Eupsihie din Cezareea (+362);

Lit Înaintesfinţitelor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joi 10 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Joia Canonului Mare;

Sf. Mc. Terentie şi cei împreună cu dânsul.

Calendar romano-catolic:

Sf. Mechtilda, fc.

Calendar greco-catolic:

Sf Terentie, Pompei, Maxim, Macarie, African

şi cei împreună cu dânşii (sec III);

[sf Gema Galgani fc (+1903)];

Denie - Canonul cel mare al Sf. Andrei.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vineri 11 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Ier. Mc. Antipa al Pergamului;

Sf. Ier. Calinic de la Cernica,

al Râmnicului (Denia Acatistului).

Calendar romano-catolic:

Ss. Stanislau, ep. m.;Gemma Galgani, fc.

Calendar greco-catolic:

Sf m Antipa ep (sec I);Lit Înaintesfinţitelor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sambata 12 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sâmbăta Acatistului Bunei Vestiri;

Sf. Ier. Mărt. Vasile de Parios;

Sf. Mc. Sava de la Buzău;

Sf. Ier. Zenon al Veronei.

Calendar romano-catolic:

Sf. Iuliu I, pp. m. PP.

Calendar greco-catolic:

Sf Vasile ep (sec VIII);

Denie-Acatistul Maicii Domnului;

Pomenirea morţilor.

Duminica 13 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Duminica a 5-a din Post,

a Cuv. Maria Egipteanca.

Sf. Sfinţit Mc. Artemon

Calendar romano-catolic:

+ DUMINICA a 4-a a Paştelui

Sf. Martin I, pp. m.

Calendar greco-catolic:

DUMINICA 5 din Post

(Cererea fiilor lui Zevedei;Cuv Maria Egipteanca);

Lit Sf Vasile cel Mare;

Sf Martin papa Romei (+655).

Luni 14 Aprilie 2008

Calendar crestin-ortodox:

Sf. Ier. Mărt. Martin al Romei;

Sf. Mc. Tomaida;

Sf. Ier. Pahomie de la Gledin.

Calendar romano-catolic:

Ss. Tiburţiu, Valerian şi Maxim, m.; Lidvina.

Calendar greco-catolic:

Sf Ap Aristarh, Pud şi Trofim din cei 70 ap.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...