Jump to content
Vesperala Forum
piko

Stiati ca....

Recommended Posts

"...oamenii care beau trei pânÄ la patru ceČti de cafea pe zi este probabil sÄ aibÄ mai mult de câČtigat din punctul de vedere al sÄnÄtÄČii decât de pierdut, prezentând riscuri mai scÄzute de deces prematur Či boli de inimÄ decât cei care se abČin?

Asta au declarat miercuri oamenii de ČtiinČÄ, relateazÄ Reuters.

 

 

Consumul de cafea este legat, de asemenea, de un risc mai scÄzut de diabet, boli de ficat, demenČÄ Či unele tipuri de cancer, a mai stabilit cercetarea, care pune cap la cap probe din peste 200 de studii anterioare, potrivit Agerpres.

 

Trei sau patru ceČti de cafea pe zi reprezintÄ un beneficiu pentru sÄnÄtate, susČin oamenii de ČtiinČÄ, cu excepČia femeilor care sunt ĂŽnsÄrcinate sau care prezintÄ un risc ridicat de fracturi.

 

 

Consumul de cafea este legat de un risc mai scÄzut de deces din toate cauzele, inclusiv boli de inimÄ. Cea mai mare reducere a riscului relativ de deces prematur se poate observa la persoanele care consumÄ trei ceČti pe zi, ĂŽn comparaČie cu oamenii care nu consumÄ cafea.

 

Consumul a mai mult de trei ceČti de cafea pe zi nu a fost legat de efecte dÄunÄtoare, dar beneficiile sunt mai puČin pronunČate.

 

Cafeaua a fost asociatÄ Či cu un risc mai scÄzut pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cel de prostatÄ, endometrial, hepatic Či de piele, precum Či pentru diabet de tip 2, gutÄ Či litiazÄ biliarÄ."

digi 24

Share this post


Link to post
Share on other sites

Atunci când cÄlÄtoreĹti cu avionul, este necesar sÄ ai bilete sau boarding pass-uri la tine. ĂnsÄ este foarte important sÄ nu arunci aceste documente de cÄlÄtorie.

 

De cele mai multe ori uitÄm biletele ĂŽn avion sau le aruncÄm, fÄrÄ sÄ ne gândim la consecinĹŁe. Conform "Krebs on Security", existÄ o mulĹŁime de informaĹŁii personale care se gÄsesc pe boarding pass. Orice persoanÄ poate fotografia codul de bare de pe biletul de ĂŽmbarcare Ĺi ĂŽl poate introduce ĂŽntr-un cititor de coduri, scrie BUSINESS MAGAZIN.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Angajatorii sunt obligaĹŁi sÄ completeze adeverinĹŁe de vechime pentru fiecare angajat, ĂŽn care se trec mutaČiile intervenite (cam la fel cum se treceau ĂŽn cartea de muncÄ) pe durata executÄrii contractului individual de muncÄ, respectiv: ĂŽncheierea contractului individual de muncÄ (CIM), modificarea CIM, suspendarea CIM, ĂŽncetarea CIM. Angajatorul este obligat sÄ elibereze o adeverinČÄ de vechime la ĂŽncetarea contractului individual de muncÄ al unui salariat, chiar dacÄ acesta din urmÄ nu cere documentul ĂŽn mod expres. De asemenea, aceeaČi obligaČie o au faČÄ de bugetari instituČiile Či autoritÄČile publice.

 

Ăn momentul de faČÄ, existÄ douÄ situaČii diferite ĂŽn care se poate obČine adeverinČa de vechime ĂŽn muncÄ:

 

1. Eliberarea automatÄ de cÄtre angajator

 

2. Eliberarea la cerere de cÄtre angajator. Ăn acelaČi timp, orice actual sau fost salariat poate cere oricând, de la angajatorul sÄu, o adeverinČÄ care sÄ ateste activitatea desfÄČuratÄ, durata activitÄČii, salariul, vechimea ĂŽn muncÄ Či ĂŽn specialitate. Documentul trebuie acordat de angajator ĂŽn cel mult 15 zile de la data solicitÄrii sale. Pe deasupra, mai existÄ Či varianta obČinerii unui extras din Revisal de la inspectoratele teritoriale de muncÄ. GDS

Share this post


Link to post
Share on other sites
Angajatorii sunt obligaĹŁi sÄ completeze adeverinĹŁe de vechime pentru fiecare angajat, ĂŽn care se trec mutaČiile intervenite (cam la fel cum se treceau ĂŽn cartea de muncÄ) pe durata executÄrii contractului individual de muncÄ, respectiv: ĂŽncheierea contractului individual de muncÄ (CIM), modificarea CIM, suspendarea CIM, ĂŽncetarea CIM. Angajatorul este obligat sÄ elibereze o adeverinČÄ de vechime la ĂŽncetarea contractului individual de muncÄ al unui salariat, chiar dacÄ acesta din urmÄ nu cere documentul ĂŽn mod expres. De asemenea, aceeaČi obligaČie o au faČÄ de bugetari instituČiile Či autoritÄČile publice.

 

Ăn momentul de faČÄ, existÄ douÄ situaČii diferite ĂŽn care se poate obČine adeverinČa de vechime ĂŽn muncÄ:

 

1. Eliberarea automatÄ de cÄtre angajator

 

2. Eliberarea la cerere de cÄtre angajator. Ăn acelaČi timp, orice actual sau fost salariat poate cere oricând, de la angajatorul sÄu, o adeverinČÄ care sÄ ateste activitatea desfÄČuratÄ, durata activitÄČii, salariul, vechimea ĂŽn muncÄ Či ĂŽn specialitate. Documentul trebuie acordat de angajator ĂŽn cel mult 15 zile de la data solicitÄrii sale. Pe deasupra, mai existÄ Či varianta obČinerii unui extras din Revisal de la inspectoratele teritoriale de muncÄ. GDS

 

Este absolut inutil. Baza, biblioteca principala, este d112. Atat.

 

In revisal nu se trec toate actiunile.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Banca CentralÄ EuropeanÄ (BCE) a anunĹŁat cÄ va opri emiterea bancnotei de 500 de euro, aceasta putând sÄ mai fie folositÄ doar anul acesta, potrivit unui comunicat al bÄncii. Aproape 30% din cele peste 1.000 de miliarde de euro aflate ĂŽn circulaĹŁie anul trecut erau pÄstrate ĂŽn bancnote de 500 de euro. Bancnotele Ĺi monedele euro circulÄ ĂŽncepând din anul 2002, iar ĂŽn 2013 BCE a demarat tipÄrirea celei de-a doua serii de bancnote euro, ĂŽncepând cu cea de 5 euro. Ulterior au fost tipÄrite noi bancnote de 10 Ĺi 20 de euro. Poreclite Bin Laden, pentru cÄ sunt rare Ĺi puĹŁinÄ lume le-a avut ĂŽn portofel, bancnotele de 500 de euro reprezintÄ doar 3% din totalul bancnotelor ĂŽn monedÄ europeanÄ, ĂŽnsÄ reprezintÄ 28% din valoarea cumulatÄ a banilor euro, adicÄ 300 de miliarde de euro. Ăn luna martie a anului 2017 erau ĂŽn circulaĹŁie 600.000 de astfel de bancnote. gds

 

 

InternauĹŁii pot deveni âmineriâ de monede virtuale pentru infractorii cibernetici, care folosesc resursele calculatorului ca sÄ genereze monede virtuale care ajung apoi ĂŽn portofelele lor. Pentru a bloca Cryptojacking-ul poĹŁi face urmÄtorii paĹi: dacÄ simĹŁi cÄ procesorul trage din greu, cÄ ventilatorul calculatorului sau laptopului se aude foarte tare, ĂŽnseamnÄ cÄ ceva consumÄ foarte multÄ capacitate de procesare. E timpul sÄ verifici.

 

Pe Windows acest lucru se face prin Task Manager â Processes. DacÄ ai un proces care consumÄ foarte mult din procesor, de obicei ĂŽn Chrome, ĂŽncearcÄ mai ĂŽntâi sÄ ĂŽnchizi Chrome, sÄ restartezi calculatorul, sÄ porneĹti din nou site-urile active Ĺi sÄ vezi ce se ĂŽntâmplÄ. TesteazÄ fiecare site. Pe Mac te duci la Activity Monitor pentru a vedea.

 

DacÄ vrei sÄ blochezi ĂŽnainte de a se ĂŽntâmpla orice tentativÄ de minare prin CoinHive sau alte softuri poĹŁi instala extensia de Google Chrome numitÄ NoCoin care blocheazÄ scriptul de la CoinHive.

 

AltÄ extensie utilÄ de Google Chrome este minerBlock. Aceste extensii ĂŽĹŁi aratÄ Ĺi dacÄ site-ul vizitat are mineri ĂŽn cod. gds

Share this post


Link to post
Share on other sites

Doctorul zilei

medic oncolog, interviu

 

"-Dar existÄ carne Či carne. ExistÄ vreo legÄturÄ ĂŽntre cancerele de la nivel digestiv Či carnea procesatÄ?

 

-Carnea procesatÄ trebuie sÄ disparÄ din alimentaČia oricÄruia dintre noi: salamurile, cârnaĹŁii, crenvurČtii, parizerul, mezelurile cu carnea mÄrunĹŁitÄ. Este cea mai nenorocitÄ, e otravÄ, pentru cÄ procesarea ĂŽn sine ĂŽnseamnÄ Či niČte stabilizatori, coloranČi, celebrele Euri. Iar efectul lor e cumulativ ĂŽn timp Ĺi, ĂŽn zeci de ani, aceste efecte, sunt otravÄ pe pâine, sau fÄrÄ pâine. Či pâinea are stabilizatori, emulgatori Či o grÄmadÄ de lucruri.

 

-Nici pâinea nu e bunÄ?

 

-Pâine cea mai bunÄ este cea care se ĂŽntÄreČte a doua zi. Pâine care Čine o sÄptÄmânÄ sau mai mult are sigur niČte lucruri suplimentare care nu fac bine. Či pe termen lung toate aceste elemente nu aduc decât elemente mutagene, care duc la agresarea ADN-ului. Iar din agresÄrile astea continue Či perpetue se iscÄ o celulÄ care o ia razna.

 

-DacÄ mai adÄugÄm Či stresul zilnic.

 

-Evident cÄ este Či elementul stres, de care nimeni nu poate scÄpa, mai ales ĂŽn zonele urbane, unde e multÄ agitaČie. Ästa este cocktailul de mare succes ca sÄ aparÄ o nenorocire cum este cancerul.

 

-Dar telefoanele mobile cauzeazÄ cancer la creier?

 

-Sunt convins cÄ existÄ o legÄturÄ. Studiile nu sunt foarte concrete, dar existÄ radiaČii ultramagnetice Či asta nu are cum su nu aibÄ urmÄri. Oriunde o stimulare repetitivÄ induce cel puČin o inflamaČie, iar o inflamaČie cronicÄ poate din punct de vedere medical sÄ ducÄ la o problmeÄ de acest gen"

Share this post


Link to post
Share on other sites
...un somn de jumÄtate de orÄ ĂŽn fân proaspÄt cosit e mai odihnitor decât o noapte dormitÄ ĂŽn pat?

 

Era sa zic eu ceva. :rade:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Banane. CercetÄtotii au demonstrat cÄ ĂŽn vârful bananelor existÄ o acumulare de substanĹŁe toxice extrem de periculoase, care aratÄ ca un minuscul bob de mazÄre de culoare brunÄ.

 

MaimuĹŁele consumatoare de banane vor desface ĂŽntotdeauna o bananÄ de la coadÄ, nu din vârf, tocmai pentru a evita sÄ mÄnânce acea parte toxicÄ. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

România pierde anual populaĹŁia unui oraĹ de mÄrimea PiteČtiului? Asta aratÄ un studiu lansat mari despre crizÄ de pe piaĹŁa forĹŁei de muncÄ, potrivit stirileprotv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Leonardo da Vinci desena cu o mana, picta cu cealalta  si putea scrie cu ambele maini in ambele directii si in oglinda , simultan?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...