Jump to content
Vesperala Forum

ATELIER DE PICTURĂ-ICOANE


Recommended Posts

  • Replies 75
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Viitoare icoană la care voi lucra, va fi cred, cea a Sf.M.Mc.Mina.

Prima fază consta în documentare.Voi cauta să aflu cât mai multe despre viaţa şi minunile Sfântului iar ce imi va parea a fi mai relevant, voi posta aici.Puteti sa ma ajutati si voi daca aveti astfel de informatii sau aveti imagini cu icoane in care este reprezentat personajul nostru. :coffee:

Link to post
Share on other sites

Mai întâi, documentarea;

 

La inceputul secolului al V-lea, unui păstor i s-a descoperit locul mormântului Sfăntului Mina. El a văzut cum unul din mieii bolnavi de râie a intrat in apă, apoi s-a culcat pe pământ şi s-a vindecat imediat. Văzănd minunea, păstorul a uns cu tină toate oile bolnave şi acestea au fost vindecate. Răspândindu-se vestea, au venit numeroşi bolnavi, tămăduindu-se de orice boală. Intre aceştia s-a aflat şi fiica impăratului Zenon, care a fost vindecată de lepră. Sfăntul Mina i s-a arătat in vis, spunăndu-i că in acel loc se află inmormântat trupul său. In semn de recunoştinţă, impăratul a construit o frumoasă biserică, in care a aşezat racla Sfăntului. In jurul bisericii a construit mai multe clădiri, incăt in scurt timp a apărut un nou oraş, numit Abu Mena, in Deşertul Mariout din Egipt.

post-21-1200035977_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Se ştie că Sfăntul Mina s-a născut in Egipt, dar nu se poate preciza cu exactitate data naşterii. Unii au propus anul 285. Cu siguranţă s-a născut in a doua jumătate a secolului al III-lea. Şi locul naşterii este cunoscut, Niceous (Nakiyos), in apropiere de Memphis, străvechea capitală a faraonilor. Părinţii Sfăntului Mina erau creştini de origine nobilă, dar nu aveau copii. Tatăl, Eudoxius, era guvernator. Mama sa se numea Eufimia. Sinaxarul Bisericii Copte spune că tatăl său era foarte iubit, ceea ce a atras invidia fratelui său. Acesta a obţinut din partea impăratului mutarea lui Eudoxius in provincia Afrakya (probabil Africa). Aici, mama sa Eufimia a continuat să se roage lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. In timp ce participa la sărbătoarea Maicii Domnului (probabil Adormirea), rugăndu-se in faţa unei icoane a Fecioarei Maria, a auzit o voce spunănd "Amin", "Aşa să fie!". Căteva luni mai tărziu, Eufimia a născut un băiat, pe care l-au botezat "Mina", in amintirea cuvăntului auzit inaintea icoanei.

post-21-1200035946_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Mina a rămas orfan de ambii părinţi la o vărstă fragedă. Tatăl a murit cănd avea 11 ani, iar mama cănd a implinit 14 ani. A intrat in armata imperială, in timpul tribunului Firmilian. Datorită originii nobile şi reputaţiei tatălui său, lui Mina i s-a incredinţat un rang inalt. In armată s-a distins prin eroismul său. Mina insă nu a abandonat credinţa sa, comportăndu-se ca un adevărat creştin. Cănd Diocleţian a emis primul edict de persecutare a creştinilor, la 23 februarie 303, Mina a părăsit armata, aflată atunci in Turcia. Nu putea lua parte la masacrarea celor de o credinţă cu el.

post-21-1200045978_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

S-a retras in deşert, dedicăndu-se vieţii sihăstreşti. Nu se ştie căt timp a stat in singurătate. Tradiţia spune că a inaintat atăt de mult in viaţa ascetică, incăt a fost inzestrat de Dumnezeu cu darul facerii de minuni. Mina a avut şi o revelaţie dumnezeiască: a văzut ingeri aşezănd cununi strălucitoare pe capul mucenicilor. Dorindu-şi o astfel de cunună, a auzit o voce din cer care l-a binecuvăntat, căci avea să primească nu una, ci trei cununi: una pentru castitatea vieţii sale, una pentru ascetismul său şi una pentru moartea martirică pe care avea să o primească.

post-21-1200067389_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Mina a părăsit deşertul şi a venit in cel mai apropiat oraş, Cotyaeum (azi caĂźtahya). Era ajunul unei mari sărbători. El a mărturisit fără ezitare că este creştin in faţa mulţimii adunate in circ pentru a celebra sărbătoarea păgănă. A fost luat de soldaţi şi dus inaintea prefectului Pyrrhus. Trebuia să aleagă intre martiriu şi apostazie (lepădarea de credinţă). Mina a indurat neclintit toate torturile şi in cele din urmă i s-a tăiat capul. Nu se cunoaşte cu exactitate anul martiriului său. Unii cercetători inclină spre anul 303/304, alţii spre 309. Exemplul curajos oferit de Mina a dat curaj creştinilor, dar şi multor păgăni, care s-au convertit şi au suferit la răndul lor aceeaşi moarte ca el.

post-21-1200137394_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Din minunile Sfântului Mina

 

Mergând odată un creştin ca să se închine în biserica acestui Sfânt Mina, a găzduit la o casă de străini; iar stăpânul acelei case, cunoscând că găzduitul avea bani în sânul său, s-a sculat în miezul nopţii şi l-a omorât. Apoi tăindu-l bucăţi le-a pus într-o coşniţă şi a ascuns-o în cămara sa cea mai dinăuntru, aşteptând ca să se facă ziuă. În vreme ce ucigaşul se afla în nevoinţă şi în îngrijorare, cum şi unde şi când să se ducă să ascundă părţile celui ucis, ca să nu-l înţeleagă cineva, iată i s-a arătat lui Sfântul Mina, călare în chip de ostaş şi cercetându-l ce s-a făcut cu străinul care găzduise acolo; iar ucigaşul adeverea că nu ştie nimic. Atunci sfântul, pogorându-se de pe cal, a intrat înăuntrul casei celei mai ascunse şi, aflând coşniţa şi scoţând-o, s-a uitat la ucigaş cu o căutătură grozavă şi sălbatică şi i-a zis: "Cine este acesta?" Iar ucigaşul de frică, fără de glas şi ca un uluit făcându-se, s-a aruncat pe sineşi jalnică cădere la picioarele sfântului. Iar sfântul, punând la loc toate membrele ucisului şi făcând rugăciune, a înviat mortul şi i-a zis lui: "Dă laudă lui Dumnezeu". Iar mortul, ridicându-se ca din somn şi cugetând cele ce a pătimit de la cel ce-l găzduise şi cum a câştigat viaţa a doua oară, a slăvit pe Dumnezeu; iar mulţimea se închina ostaşului ce se arătase şi care-l înviase. Şi după ce s-a ridicat de jos ucigaşul, a luat sfântul banii de la el şi i-a dat omului pe care-l înviase, zicându-i: "Du-te frate în calea ta. Şi, întorcându-se către ucigaş, l-a bătut precum i se cădea, apoi, sfătuindu-l, şi pe lângă acestea iertând greşeala lui şi făcând rugăciune pentru dânsul, a încălecat calul şi s-a făcut nevăzut.

Link to post
Share on other sites

Alt creştin bogat s-a făgăduit să facă sfântului un disc de argint. Deci mergând la argintar, i-a zis să facă două discuri şi pe unul să scrie numele sfântului, iar pe celalalt numele său. Şi după ce le-a făcut pe amândouă, fiindcă discul sfântului se părea mai strălucitor şi mai plăcut, creştinul acela a oprit discul sfântului pentru sine, uitând de scrierea numelui sfântului. Şi s-a întâmplat să facă călătorie pe mare. Deci pe când cina, a adus sluga la masă discul sfântului plin de bucate, iar acel nesimţit şi neevlavios creştin mânca din bucatele cele din disc fără sfială şi fără cucernicie. Deci după ce s-a ridicat masă, a luat sluga discul ca să-l spele în mare, dar discul, alunecând din mâinile slugii, a căzut în adâncul marii. După aceea sluga înspăimântându-se şi mult temându-se, încă şi cu totul amorţind şi buimăcindu-se, a căzut şi el în mare. Stăpânul său văzând acestea, se tânguia, zicând: "Vai mie, ticălosul! căci dorind discul sfântului, pe lângă disc mi-am pierdut şi sluga. Ci Ţie, Doamne, dau făgăduinţa aceasta, că de voi afla numai trupul slugii mele, voi da mucenicului Tău, Sfântului Mina, împreună cu celalalt disc şi preţul discului sfântului, ce s-a cufundat în mare". Deci ieşind din caic, se uita pe ţărmurile mării, aşteptând şi nădăjduind să vadă mort trupul slugii ce-l căuta. Aşadar, acolo unde privea el cu sârguinţă, o, minune!, a văzut pe sluga sa vie ieşind din mare şi ţinând în mâinile sale discul sfântului. Deci văzându-l pe el s-a spăimântat stăpânul şi a strigat cu mare glas propovăduind minunea sfântului. Iar cei ce erau în caic au ieşit toţi afară şi, văzând pe slugă că ţinea în mâini discul, s-au minunat mult şi au slăvit pe Dumnezeu. Şi-l întrebau cum a scăpat din mare. Iar sluga le povestea, zicând: "Îndată ce am căzut în mare, a venit un om frumos şi alţi doi împreună şi m-au apucat şi, umblând împreună cu mine, ieri şi astăzi am venit până aicea.

Link to post
Share on other sites

Acum dupa ce ne-am documentat, atat in legatura cu ce s-a scris cat si cu ce s-a pictat in legatura cu personajul viitoarei noastre lucrari, putem sa incepem lucrul.

Intre timp, am stabilit detaliile impreună cu persoana care a facut comanda, asa ca lucrarea va arata cam asa:

 

Dimensiuni- 700x500 mm.

Panou din lemn de tei lucrat "în sipet" ,intarit cu pene din lemn de stejar în "coadă de rândunică"

Maruflaj (pânză pe suprafata pictată)

Fondul şi ornamentele poleite cu Aur de 22K şi argint pur.

Modelul-cel ataşat-

post-21-1200486851_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Trebuie spus, iată, că meritul pentru "naşterea" unei icoane este în mică masură al pictorului, acestuia revenindu-i raspunderea pentru rezultatul final.Fiecare icoana este rezultatul experientei acumulate prin pictarea celor dinaintea ei si o pregateste pe urmatoarea. Deci "măiestria" unui pictor este datorata in mare masura tuturor celor pentru care s-a pictat apoi talentului pe care l-a primit ca "zestre" la naştere şi apoi- dacă mai rămâne ceva...

 

Aşa că trebuie să amintesc că această icoană se face la dorinţa doamnei Doina Ispas din Bucureşti şi va fi donată Bisericii "Sfîntul Mina".

 

 

Intre timp, am facut comenzile pentru panou şi pentru alte materiale (fouta de aur şi argint) pe care nu le am in cantitati suficiente pentru aceasta lucrare.

Urmează sa pregatim schita, dupa modelul afisat mai sus.

:paint:

Link to post
Share on other sites
dar acest sfânt deosebit a fost ales de către cel ce a făcut comanda, sau de către tine?

A fost dorinţa doamnei care a comandat.

Tot ea, a fost cea care a ales dimensiunile si materialele din alte variante care ar fi costat mai putin.

Link to post
Share on other sites
A fost dorinţa doamnei care a comandat.

Tot ea, a fost cea care a ales dimensiunile si materialele din alte variante care ar fi costat mai putin.

unde se află acea biserică SF MINA căreia i se va dona icoana?

Link to post
Share on other sites

Monastire de Sf. Minas (Αγιος Μηνάς),exista pe insula unde m-am nascut si crescut,insula Chios.Pe insula Chios mai exista si monastirea Nea Moni unde exista renumitele picture in mozaic(poate ati auzit de ele).

Edited by kg70
Link to post
Share on other sites

A sosit si panoul cel mult aşteptat, aşa ca începem treaba.

Mai întâi, câteva cuvinte despre aceste panouri.

Ele se confectioneaza din lemn de esenta moale cu fibra fina, care nu are tendinta de a crăpa in lungul fibrei.In cayul nostru, s-a folosit scândură de tei foarte bine uscată. Pentru că panoul este mare s-au folosit trei bucăţi de scândură îmbinate între ele prin insertia unei şipci din lemn de esentă tare(stejar) şi lipire cu clei de oase, peşte sau un alt clei pentru lemn.

Pe partea din spate, in nişte canale taiate in "coda de randunica" s-au introdus pene conice din stejar care au drept rol împiedicarea curbarii lemnului la variatiile de temperatura si umezeala. Faţa panoului este lucrată "în sipet" ,prelucrare prin care prin frezare se adânceşte panoul pe suprafata ce va fi pictată lasând de jurâmprejur un chenar cu aspect de rama concrescuta avînd un dublu rol; estetic şi de sporire a rezistentei panoului.Postez si niste fotografii pentru o mai deplină edificare.

post-20-1200916452_thumb.jpg -panoul din lemn de tei

post-20-1200916468_thumb.jpg

post-20-1200916479_thumb.jpg

post-20-1200916540_thumb.jpg-vedere din spate

post-20-1200916565_thumb.jpg

post-20-1200916581_thumb.jpg-detaliu pană stejar

post-20-1200916596_thumb.jpg-detaliu sipet

post-20-1200916621_thumb.jpg-detaliu îmbinare scânduri

post-20-1200916639_thumb.jpg-detaliu pană stejar

Link to post
Share on other sites

Prima operatie consta in prelucrarea suprafetiei panoului în vederea obtinerii unei suprafete aspre.panoul se livreaza, finisat deoarece mulţi pictori grunduiesc direct panoul si o suprafaţă mai fina este mai uşor de grunduit dar stratul de grund va avea o aderenţă mai slabă. Eu am zgârâiat suprafaţa cu ajutorul unei pânze de fierastrău cu dantură măruntă, apoi am folosit şmirghel de granulaţie mare pentru uniformizare.După prelucrare suprafaţa se curăţă de rumeguş şi apoi se "adapă" cu clei pe toata suprafaţa ce urmează a fi grunduită, adică atât faţa cît şi lateralele (canturile).După uscare se întinde pe toată suprafaţa o pânză rară (tifon) care se lipeste cu clei, având grijă să se lipească bine mai ales în zona de trecere între sipet şi ramă unde are tendinţa să se dezlipească, cu precădere în colţuri.

post-20-1200918059_thumb.jpg

După lipirea completă, incluzând şi canturile, se lasă la uscat până a doua zi.

Link to post
Share on other sites

Acum, dupa ce panoul s-a uscat si odata cu el, panza ce a fost aplicata, trecem la operatia urmatoare care consta in grunduirea suprafetei.

Grundul se aplica cu ajutorul unui penson lat, dar si mai bine este sa se aplice prin turnare in cantitati mici si intindere cu podul palmei asfel incat sa patrunda bine printre ochiurile panzei.

post-20-1200998134_thumb.jpgpost-20-1200998149_thumb.jpg

 

Apoi, dupa uscare, intrucat panoul este mare mai aplic un strat de panza pe care de data asa il fixez de suport cu ajutorul grundului (in loc de clei)

post-20-1200998340_thumb.jpg

Dupa uscare se continua aplicarea straturilor de grund, fiecare noua grunduire fiind precedata de o smirgheluire usoara cu smirghel de granuatie medie, pana la acoperirea completa a tesaturii, dupa care se trece la finisare , astfel ca in cele din urma suprafata va fi perfecta.

Nu o sa va mai plictisesc cu amanunte neinteresane.

Ne vedem in momentul cand panoul va fi gata.

Link to post
Share on other sites

Ne întoarcem la lucru!

Prepararea panoului a durat mai mult decat am crezut, dar acum e gata.

Am facut pe rama sipetului un ornament avand ca tema vita de vie. Maine finisam, transferam schita si ne pregatim pentru poleire.

post-20-1201630444_thumb.jpg post-20-1201630554_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Am transferat schita si am aplicat pe suprafata ce urmeaza a fi aurita doua straturi de selac(chiar patru, acolo unde am facut ornamentele). Acum lasam sa se usuce, dupa care lustruim bine toata suprafata.

post-20-1201704684_thumb.jpgpost-20-1201704662_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...