Jump to content
Vesperala Forum

Recommended Posts

DupÄ Ĺase luni de fericire conjugalÄ, Bill Ĺi Jane Ĺedeau ĂŽn faĹŁa focului liniĹtiĹŁi, când se auzi un ciocÄnit ĂŽn uĹÄ. Bill se duse la uĹÄ Ĺi o deschise. Cine era? Soacra lui, cu douÄ geamantane.

â Vreau sÄ stau aici, spuse dumneaei.

â Foarte bine. Acolo sÄ stai, ĂŽi replicÄ Bill, trântindu-i uĹa ĂŽn nas.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 1.6k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Un scoČian, ĂŽncercând sÄ monteze o antenÄ TV pe acoperiČul casei sale, alunecÄ Či cade ĂŽn spatele casei. Ăn cÄdere vede pe geamul bucÄtÄriei cum nevastÄ-sa numÄra boabele de fasole pe care ce le punea ĂŽn ciorbÄ.

â OpreČte-te, strigÄ el, jumÄtate ajung, eu mÄnânc astÄzi la spital!

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Prezentarea tancului T-52 la garnizoanÄ:

-Tancul greu T-52 este mândria armatei ruse. E totul clar?, ĂŽntreabÄ sergentul.

-Da!!!, rÄspund soldaĹŁii ĂŽn cor.

-El este dotat cu un tun de 88 mm. E totul clar?

-Da!!!

-El mai are pe el Ĺi un radio performant. E totul clar?

-Pe ce e radioul, pe tranzistori sau electronic? ĂŽntreabÄ un soldat.

-BÄ, pentru proĹti ca tine, am sÄ mai repet o datÄ: E PE TANC!!!

 

 

RÄzboi⌠Gheorghe vine Ĺi raporteazÄ:

â Domâ cÄpitan, raportez: nu mai avem gloanĹŁe, ce facem?!?

CÄpitanul, nervos:

â ĂncetaĹŁi focuâ!!!

Link to post
Share on other sites

Ăntr-o noapte, un irlandez care bÄuse prea mult conducea cÄtre casÄ, maČina oscila violent dintr-o parte a drumului ĂŽn cealaltÄ. Un poliČist ĂŽl opreČte:

â AČadar, de unde vii?

â De la cârciumÄ, ĂŽngânÄ beČivul.

â PÄi, spune poliČistul, ai cam bÄut ceva ĂŽn seara aceasta.

â BineĂŽnČeles.

â Dar Čtiai, ĂŽntreabÄ poliČistul, cÄ la ultima intersecČie soČia ta a cÄzut din maČinÄ?

â Oh, slavÄ Domnului, crezusem cÄ am surzit.

 

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

 

 

BulÄ moare Ĺi ajunge ĂŽn iad. Acolo descoperÄ cÄ existÄ câte un iad pentru fiecare ĹŁarÄ. Merge ĂŽn iadul german Ĺi ĂŽntreabÄ:

â Ce ĹŁi se face aici?

â PÄi, ce sÄ-ĹŁi facÄ⌠te pun pe scaunul electric pentru o orÄ, pe urmÄ te aĹazÄ pe un pat de cuie pentru ĂŽncÄ o orÄ, Ĺi restul zilei te biciuieĹte dracul german.

Lui BulÄ nu-i place ce aude Ĺi ĂŽncearcÄ iadul rusesc:

â Ce ĹŁi se face aici?

â PÄi⌠te pun pe scaunul electric pentru o orÄ, pe urmÄ te aĹazÄ pe un pat de cuie pentru ĂŽncÄ o orÄ, Ĺi restul zilei te biciuieĹte dracul rus.

Pe urmÄ verificÄ iadul american, francez, etc. Ĺi primeĹte rÄspunsuri asemÄnÄtoare.

Apoi ajunge la iadul românesc Ĺi descoperÄ cÄ este o coadÄ foarte, foarte mare la intrare.

-Ce ĹŁi se face aici?

â PÄi⌠te pun pe scaunul electric pentru o orÄ, pe urmÄ te aĹazÄ pe un pat de cuie pentru ĂŽncÄ o orÄ, Ĺi restul zilei te biciuieĹte dracul român.

â PÄi ,este cam la fel cÄ ĂŽn celelalte iaduri, de ce vrea atâta lume sÄ intre?

-Pentru cÄ scaunul electric nu merge Ĺi nimeni nu vine sÄ-l repare, cuiele din pat au fost furate, iar dracul român este un fost senator, aĹa cÄ vine, semneazÄ de prezenĹŁÄ Ĺi apoi se duce la bar.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Codul rutier pentru blonde

 

* Parcarea cu spatele se va face ĂŽntotdeauna cu faĹŁa;

 

* Autovehiculele care vor fi gÄsite staČionând pe un singur loc de parcare vor fi ridicate Ĺi parcate corect, de-a curmeziĹul;

 

* Semnalizarea la schimbarea direcĹŁiei de mers se face fie cu luminile de avarie, fie cu ĹtergÄtoarele, fie dând muzica mai tare;

 

* Ordinea corectÄ a operaĹŁiunilor ĂŽnainte de pornirea de pe loc: reglarea scaunului, reglarea oglinzilor, fixarea centurii, ĂŽndepÄrtarea mÄĹtii de ochi din felii de castraveĹŁi;

 

* Schimbarea direcĹŁiei de mers se face tÄind cât mai multe benzi pentru a da posibilitea participanĹŁilor la trafic sÄ observe cât de frumoĹi sunt fluturaĹii de pe maĹinÄ;

 

* Accidentul este evenimentul prin care aĹŁi obĹŁinut permisul de conducere;

 

* Nu intraĹŁi ĂŽn depÄĹire atunci când pe maĹina din faĹŁÄ scrie âBaby on boardâ. Nu conduce copilul;

 

* La intrarea ĂŽntr-un sens giratoriu asiguraĹŁi-vÄ cÄ aveĹŁi destul combustibil pentru a-l putea parcurge ĂŽn cele câteva ore.

 

 

 

O bunicÄ evreicÄ ĂŽĹi urmÄrea nepotul cum se joacÄ pe plajÄ când un val uriaĹ vine Ĺi ĂŽl ia ĂŽn larg. Se roagÄ:

 

â Doamne, te rog adu-mi nepotul ĂŽnapoi, te implor, este singurul meu nepot.

 

Imediat un val la fel de mare ca primul ĂŽl aduce pe nepot ĂŽnapoi, ca Ĺi când nimic nu s-ar fi ĂŽntâmplat.

 

Atunci bunica se uitÄ spre cer Ĺi zice:

 

â Doamne, sÄ Ĺtii cÄ avea Ĺi o pÄlÄrie.

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

ViaĹŁa CulturalÄ âŚ ĂŽn Ardeal. Un reporter Ĺi un cameraman de la un post TV merg ĂŽntr-un sat pentru a face un reportaj despre cum ĂŽĹi petrece ziua badea Ion. AjunĹi acolo, ĂŽl roagÄ sÄ povesteascÄ exact ce face ĂŽn cursul zilei.

â Dâapoi, dimineaĹŁa mÄ scol Ĺi trag un pahar de palincÄ.

â Stai, bade Ioane, cÄ nu-i bine sÄ aparÄ pe TV cÄ bei de dimineaĹŁa. Zi-i mai bine cÄ âciteĹti ziarulâ.

â No, atunce, dimineaĹŁa mÄ scol, cetesc ziarul.

DupÄ aia dau la porc sÄ mânce, dupÄ care mai cetesc ĂŽncÄ un ziar. PânÄ la prânz lucrez ĂŽn atelier, ĂŽn care timp cetesc vreo douÄ-tri cÄrĹŁi. La masÄ mai cetesc vrâo douÄ reviste, iar sara adun fânul de pe câmp Ĺi cetesc ĂŽn acelaĹi timp presa de sarÄ. DupÄ cinÄ mÄ duc la biblioteca satului cu pretenii, iar la 10, când ĂŽnchide biblioteca, merem cu toatÄ trupa la Petre, cÄ el are tipografie.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

 

 

 

Un poliĹŁist vede ĂŽntr-o noapte o blondÄ care stÄtea ĂŽn genunchi sub un felinar.

â Ce faceĹŁi aici?, ĂŽntreabÄ poliĹŁistul

â Mi-am pierdut inelul cu diamante Ĺi ĂŽl caut.

â Aici a cÄzut?

â Nu! La blocul vecin, dar aici este luminÄ.

 

***

 

La secţia de poliţie vine un tip urlând:

â Domnule poliĹŁist, arestaĹŁi-mÄ!

â Ce ai fÄcut?

â Am tras un ĂŽncÄrcÄtor ĂŽnspre nevastÄ-mea!

â Ai omorât-o?

â Nu, am ratat de fiecare datÄ, aĹa cÄ ascundeĹŁi-mÄ!

Link to post
Share on other sites

 

 

 

Un rus Ĺi un american se pierd ĂŽn MunĹŁii Alpi. Când credeau cÄ vor muri, apare un Saint-Bernard cu un butoiaĹ de gât.

Americanul: â Uite prietenul omului!

Rusul, frecându-se la ochi:

â Da, Ĺi a adus cu el Ĺi un câine!

 

***

 

Un tip intrÄ ĂŽn biroul directorului:

â Domnule director, mÄ iertaĹŁi, mâine soĹŁia mea are foartÄ multÄ treabÄ cu mine, trebuie sÄ mut o grÄmadÄ de mobilÄ prin casÄ, sÄ curÄĹŁ grÄdina, sÄ fac ordine ĂŽn garaj. V-aĹ fi recunoscÄtor dacÄ mi-aĹŁi da Ĺi mie liberâŚ

â Nici sÄ nu te gândeĹti!

â Ĺtiam eu, domnule director, cÄ pot conta pe dumneavoastrÄ!

Link to post
Share on other sites

â TatÄ, pot sÄ te ĂŽmbrÄĹŁiĹez?

â Nu mai am nici un ban. M-a ĂŽmbrÄĹŁiĹat maicÄ-ta mai devremeâŚ

 

 

Un poliĹŁist interpeleazÄ un individ beat turtÄ care ĂŽncerca sÄ se urce la volanul maĹinii sale:

â Chiar intenĹŁionezi sÄ Ĺofezi ĂŽn halul Ästa?

â N-am de ales. Nu vezi cÄ nu-s ĂŽn stare s-o iau pe jos?

Link to post
Share on other sites

La psihiatru:

â Am fost sÄptÄmâna trecutÄ la dumneavoastrÄâŚ

â Da, ĂŽmi amintesc, spuneaĹŁi cÄ vedeĹŁi multe muĹte, aĹa, ca prin ceaĹŁÄ.

â Da, da! Ĺi mi-aĹŁi dat niĹte pilule!

â Ei, au avut efect?

â Da, sÄru-mâna, domâ doctor, acum le vÄd clar de tot, fiecare picioruČ!

 

***

 

PoliĹŁistul cÄtre Ĺofer:

â VÄ rog sÄ coborâţi din maĹinÄ!

â Sunt prea beat, urcÄ tu!

Link to post
Share on other sites

 

 

 

ReclamÄ la o agenĹŁie de turism din Germania:

â VIZITAŢI ROMĂNIA â MAĹINA DUMNEAVOASTRÄ ESTE DEJA ACOLO!

 

***

 

â Câţi oameni lucreazÄ aici?

â Cu Ĺeful, 10.

â Dar fÄrÄ Ĺef?

â FÄrÄ Ĺef, ĂŽn general, nu lucreazÄ nimeni.

 

***

 

SoČia:

â DragÄ, azi dupÄ-amiazÄ a cÄzut pendula de pe peretele din dormitor.

DacÄ pica mai devreme cu o clipÄ ĂŽi cÄdea mamei ĂŽn cap!

La care soČul enervat:

â Či-am mai spus eu cÄ pendula aia, de tot râsul, rÄmâne mereu ĂŽn urmÄ.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

 

 

 

Violeta avea 65 de ani Či se duce la bisericÄ sÄ se roage lui Dumnezeu sÄ o ČinÄ sÄnÄtoasÄ pânÄ la sfârČitul vieČii. Ăn timpul rugÄciunii, Dumnezeu ĂŽi ČopteČte la ureche cÄ ĂŽi mai face cadou ĂŽncÄ 35 de ani. Violeta, de bucurie, se duce la doctor Či ĂŽČi face operaČie esteticÄ la faČÄ, ĂŽČi modificÄ pomeČii, buzele, bustul, picioarele, ĂŽČi pune silicon la fund Či extensii la pÄr. DupÄ ce iese de la doctor, dÄ sÄ traverseze Čoseaua, o loveČte un tir Či moare. Ajungând la Dumnezeu, ĂŽn rai, ĂŽl ĂŽntreabÄ:

â Doamne, dar mai devreme m-ai spus cÄ ĂŽmi faci cadou ĂŽncÄ 35 de ani Či eu am murit, cum aČa?

Dumnezeu ĂŽi rÄspunde:

â IartÄ-mÄ, Violeta, dar nu te-am recunoscut!

Link to post
Share on other sites

ĹedinĹŁÄ de excludere a tovarÄĹului BulÄ din partid.

Ia cuvântul tovarÄĹul prim-secretar Ĺi spune:

â TovarÄĹul BulÄ este un leneĹ, nu munceĹte, este recalcitrant, se ceartÄ cu toĹŁi colegii, ĂŽĹi terorizeazÄ familia, ĂŽĹi terorizeazÄ vecinii, bea, furÄ, deci propun excluderea din partid a tovarÄĹului BulÄ.

â TovarÄĹul BulÄ, dacÄ aveĹŁi ceva de spus, luaĹŁi vÄ rog cuvântul.

Se ridicÄ tovarÄĹul BulÄ Ĺi spune:

â TovarÄĹe prim-secretar, citiĹŁi vÄ rog caracterizarea mea la primirea ĂŽn partid.

I se ĂŽndeplineĹte dorinĹŁa.

"TovarÄĹul BulÄ este un bun meseriaĹ, foarte harnic, foarte bun coleg de muncÄ, exemplu de comportament ĂŽn familie, ĂŽn comunitate, cinstit, corect, vertical etc."

DupÄ terminarea caracterizÄrii, spune BulÄ:

â Ei, vedeĹŁi, tovarÄĹi, ce a fÄcut partidul din mine?

Link to post
Share on other sites

Intr-un autobuz plin cu cÄlÄtori, o bÄtrânÄ care stÄtea ĂŽn picioare ĂŽi zice unui copil care era pe scaun:

â Ce faci, maicÄ? Nu te-au ĂŽnvÄĹŁat pÄrinĹŁii sau cel puĹŁin la ĹcoalÄ cÄ e un gest frumos sÄ cedezi locul unui vârstnic? CÄ doar Ĺtii cum suntem noi bÄtrânii, abia ne miĹcÄm, ne dor picioareleâŚ

La care copilul:

â Dar matale când erai ca mine cedai locul la bÄtrâni?

â Da, de fiecare datÄ când aveam ocazia.

â PÄi vezi, spuse copilul, de-asta te dor picioarele!

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

 

â Vecine, nevastÄ-mea mÄ ĂŽnĹalÄ! Mi-a zis cÄ a dormit la Maria.

â Ĺi?

â PÄi , la Maria am dormit eu!

 

***

 

â AĹ dori sÄ vÄ cer mâna fiicei dumneavoastrÄ. AveĹŁi ceva ĂŽmpotrivÄ?

â Nu, tinere, dar cu o singurÄ condiĹŁie: sÄ o ceri pe aceea care imi tot cauta prin portofel .

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
 • 2 months later...

Bunicul:

â Nepoate, ĹŁine minte, femeile sunt ca merele, alea frumoase nu sunt bune, iar alea bune nu sunt frumoase!

Nepotul:

â Bunicule, dar nu se ĂŽntâmplÄ sÄ fie Ĺi bune, Ĺi frumoase?

Bunicul:

â Nepoate, la mere se ĂŽntâmplÄâŚ

 

***

 

O femeie, la dietetician:

â AĹŁi mâncat fructe?

â Sigur, doctore!

â Ce fel de fructe?

â CireĹe.

â Unde-aĹŁi gÄsit cireĹe pe vremea asta?

â Cum unde , doctore, ĂŽn tort!

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

 

 

Aflat la o rudÄ ĂŽn BucureĹti, un oltean iese dimineaĹŁa pe balcon sÄ-Ĺi scuture rogojina. Din neatenĹŁie, se apleacÄ prea mult Ĺi cade. SperiaĹŁi, trecÄtorii se adunÄ ĂŽn jurul lui.

-Ce s-a-ntamplat? intreaba unul.

- Nu Ĺtiu, neicÄ, abia picai Ĺi eu, rÄspunse olteanul.

 

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

SoĹŁia ĂŽĹi ĂŽntreabÄ partenerul de viaĹŁÄ:

â Spune-mi, dragul meu, cum te-ai ĂŽndrÄgostit de mine?

â Vezi? Ĺi tu ai ĂŽnceput sÄ ĂŽntrebi!

 

 

â Mi-au furat paĹaportul!

â La poliĹŁie ai fost?

â Am fost. Nu l-au furat ei.

 

 

Un tip intrÄ ĂŽntr-o librÄrie Ĺi se adreseazÄ vânzÄtoarei:

â FiĹŁi amabilÄ, aĹ dori o carte de Eminescu âŚ

â Care? ĂŽntreabÄ vânzÄtoarea.

â Mihai, rÄspunde clientul.

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Mergeam linistit cu masina, cand aud din senin o bataie la motor.

Ridic capota, si gasesc un jandarm.

Link to post
Share on other sites
Mergeam linistit cu masina, cand aud din senin o bataie la motor.

Ridic capota, si gasesc un jandarm.

 

Bun, da , cam asa o sa ajungem ! Ce sa-i faci, vorba din batrani "unde nu-i o târ' de scoala..." vorbeste forta bruta :( . Tot la lipsa culturii ajungem.

Si bine-ai revenit :flowers: ! Avem nevoie de prieteni, de cei vechi cu atat mai mult.

 

Link to post
Share on other sites
Si bine-ai revenit :flowers: ! Avem nevoie de prieteni, de cei vechi cu atat mai mult.

 

Bine v-am regasit...onorat ca ma mai tineti minte :hatoff:

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...