Jump to content
Vesperala Forum
Gabi

Povesti cu traditii romanesti

Recommended Posts

Balade - Miorita{Vasile Alecsandri}

 

Pe-un picior de plai,

Pe-o gurã de rai,

Iatã vin în cale,

Se cobor la vale,

Trei turme de miei,

Cu trei ciobãnei.

Unu-i moldovan,

Unu-i ungurean

ªi unu-i vrâncean.

Iar cel ungurean

ªi cu ce-l vrâncean,

Mãri, se vorbirã,

Ei se sfãtuirã

Pe l-apus de soare

Ca sã mi-l omoare

Pe cel moldovan,

Cã-i mai ortoman

ª-are oi mai multe,

Mândre ºi cornute,

ªi cai învãþaþi,

ªi câni mai bãrbaþi,

Dar cea mioriþã,

Cu lânã plãviþã,

De trei zile-ncoace

Gura nu-i mai tace,

Iarba nu-i mai place.

- Mioriþã laie,

Laie bucãlaie,

De trei zile-ncoace

Gura nu-þi mai tace!

Ori iarba nu-þi place,

Ori eºti bolnãvioarã,

Drãguþã mioarã?

- Drãguþule bace,

Dã-þi oile-ncoace,

La negru zãvoi,

Cã-i iarbã de noi

ªi umbrã de voi.

Stãpâne, stãpâne,

Îþi cheamã º-un câine,

Cel mai bãrbãtesc

ªi cel mai frãþesc,

Cã l-apus de soare

Vreau sã mi te-omoare

Baciul ungurean

ªi cu cel vrâncean!

- Oiþã bârsanã,

De eºti nãzdrãvanã,

ºi de-a fi sã mor

în câmp de mohor,

Sã spui lui vrâncean

ªi lui ungurean

Ca sã mã îngroape

Aice, pe-aproape,

În strunga de oi,

Sã fiu tot cu voi;

În dosul stânii

Sã-mi aud cânii.

Aste sã le spui,

Iar la cap sã-mi pui

Fluieraº de fag,

Mult zice cu drag;

Fluieraº de os,

Mult zice duios;

Fluieraº de soc,

Mult zice cu foc!

Vântul, când a bate,

Prin ele-a rãzbate

ª-oile s-or strânge,

Pe mine m-or plânge

Cu lacrimi de sânge!

Iar tu de omor

Sã nu le spui lor.

Sã le spui curat

Cã m-am însurat

Cu-o mândrã crãiasã,

A lumii mireasã;

Cã la nunta mea

A cãzut o stea;

Soarele ºi luna

Mi-au þinut cununa.

Brazi ºi paltinaºi

I-am avut nuntaºi,

Preoþi, munþii mari,

Paseri, lãutari,

Pãserele mii,

ªi stele fãclii!

Iar dacã-i zãri,

Dacã-i întâlni

Mãicuþã bãtrânã,

Cu brâul de lânã,

Din ochi lãcrimând,

Pe câmpi alergând,

Pe toþi întrebând

ªi la toþi zicând:

"Cine-a cunoscut,

Cine mi-a vãzut

Mândru ciobãnel,

Tras printr-un inel?

Feþiºoara lui,

Spuma laptelui;

Musteþioara lui,

Spicul grâului;

Periºorul lui,

Peana corbului;

Ochiºorii lui,

Mura câmpului?"

Tu, mioara mea,

Sã te-nduri de ea

ªi-i spune curat

Cã m-am însurat

Cu-o fatã de crai,

Pe-o gurã de rai.

Iar la cea mãicuþã

Sã nu spui, drãguþã,

Cã la nunta mea

A cãzut o stea,

C-am avut nuntaºi

Brazi ºi paltinaºi,

Preoþi, munþii mari,

Paseri, lãutari,

Pãserele mii,

ªi stele fãclii!

 

:giveheart:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...