Jump to content
Vesperala Forum
vesperala

Citate celebre

Recommended Posts

Decalogul lui Octavian Paler:

1. Să aștepți oricât.

2. Să aștepți orice.

3. Să nu-ți amintești, în schimb, orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăieşti în prezent.

4. Să nu numeri zilele.

5. Să nu uiţi că orice aşteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viaţa.

6. Repetă că nu exista pustiu. Există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim.

7. Nu pune în aceeaşi oală şi rugăciunea şi pe Dumnezeu. Rugăciunea este uneori o formă de a spera a celui ce nu îndrăzneşte să spere singur.

8. Dacă gândul ăsta te ajută, nu căuta să recunoşti că speri neavând altceva mai bun de făcut sau chiar pentru a te feri de urmările faptului că nu faci nimic.

9. Binecuvântează ocazia de a-ţi aparţine în întregime. Singurătatea e o târfă care nu te învinuieşte că eşti egoist.

10. Aminteşte-ţi că paradisul a fost, aproape sigur, o grotă.

Share this post


Link to post
Share on other sites

În om se strâng vorbe nerostite, gânduri cărora nici n-ai şti să le dai un nume, lacrimi neplânse la vremea lor, care deodată vin ca o apă umflată de ploaie, revărsată peste mal.

 

Ileana Vulpescu

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Am fost un om moral, de aici mi se trag toate tragediile. Am iubit întotdeauna pe mai multe planuri, n-am ştiut să sacrific totul pentru un singur sâmbure de adevăr sau de viaţă, de aceea m-am lovit de toate pragurile şi m-au dus valurile cum au vrut."

 

Mircea Eliade

Share this post


Link to post
Share on other sites

VÄd acum cât de multÄ dreptate am avut, cu planurile mele, tot timpul acesta, Ĺi ĂŽnĹŁeleg cum a urma sfaturile altora duce doar la prostii ireparabile. Dar refuz sÄ dau vina pe alĹŁii: eu sunt singurul responsabil de deciziile pe care le-am luat.

 

Josef Mengele ĂŽn âJurnalâ

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Ne aflÄm ĂŽn plinÄ culturÄ a ambalajului: certificatul de cÄsÄtorie conteazÄ mai mult decât dragostea, funerariile mai mult decât mortul, haina mai mult decât corpul Či slujba mai mult decât Dumnezeu."

 

Eduardo Galeano

Share this post


Link to post
Share on other sites

âPoĹŁi fi savanta, poĹŁi fi artistÄ, dar nu uita cÄ eĹti femeie. Nu trece ĂŽn tabÄra bÄrbaĹŁilor. Nu-ĹŁi fortifica ĂŽn aĹa fel caracterul, ĂŽncât sÄ nu mai poĹŁi plânge."

G. Calinescu

Share this post


Link to post
Share on other sites

" Ăn ciuda eforturilor mele, ĂŽn ciuda preoĹŁilor, n-am reuĹit niciodatÄ sÄ mÄ las ĂŽn voie, ĂŽn braĹŁele Domnului. N-am reuĹit sÄ cred destul. Eu sunt, din pÄcate, ca omul acela despre care se spune cÄ fÄcea ĂŽn fiecare dimineaĹŁÄ aceastÄ rugÄciune: "Doamne, fÄ-mÄ sÄ cred ĂŽn Tine". Ca toatÄ lumea, nici eu nu Ĺtiu dacÄ, de cealaltÄ parte, existÄ ceva sau nu este nimic. Sunt tentat sÄ cred, ca Ĺi Papa Ioan Paul al II-lea, cÄ se desfÄĹoarÄ o luptÄ cosmicÄ enormÄ ĂŽntre forĹŁele tenebrelor Ĺi cele ale binelui. Spre victoria finalÄ a forĹŁelor binelui, cu siguranĹŁÄ, dar cum se va produce aceasta? Suntem oare fÄrâme dintr-un tot, sau suntem fiinĹŁe care vor renaĹte? Lucrul care mÄ ĂŽntristeazÄ poate cel mai mult este despÄrĹŁirea de soĹŁia Ĺi fiica mea. Ĺi de mine ĂŽnsumi! Sper ĂŽn continuitatea identitÄĹŁii cu mine ĂŽnsumi, temporalÄ Ĺi supratemporalÄ, traversând timpul Ĺi ĂŽn afara timpului.

 

Nu apÄrem pe pÄmânt pentru a trÄi. ApÄrem pentru a pieri Ĺi a muri. TrÄieĹti copil, creĹti Ĺi foarte repede ĂŽncepi sÄ ĂŽmbÄtrâneĹti. Cu toate acestea, este greu sÄ-ĹŁi imaginezi o lume fÄrÄ Dumnezeu. Este totuĹi mai simplu sÄ ĹŁi-o imaginezi cu Dumnezeu."

Eugen Ionescu

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Am ĂŽnchis uĹile camerei ca sÄ nu intre greĹeala. Atunci adevÄrul m-a ĂŽntrebat: Eu pe unde voi intra?

 

Rabindranath Tagore

Share this post


Link to post
Share on other sites

âDar pe soartÄ ai dreptul sÄ te superi. Ai dreptul sÄ te superi⌠mai tot timpul! Prin dispariČia fizicÄ nu se duce legÄtura sufleteascÄ. Te gândeČti la fel la un om care nu mai existÄ. Poate chiar mai mult decât atunci când exista! Či eČti ĂŽndreptÄČit sÄ crezi, ĂŽn mÄsura ĂŽn care crezi cÄ mai existÄ o viaČÄ Dincolo de viaČa asta pÄmânteanÄ⌠Ăi spuneam unei prietene despre realizatorul Bernard Pivot, de la televiziunea francezÄ. El avea o ĂŽntrebare, cu care, invariabil, ĂŽncheia interviurile din emisiunea âBouillon de Cultureâ . Ăntrebarea âDacÄ Dumnezeu ar exista, Či v-aČi afla ĂŽn faČa Lui, ce I-aČi spune?â. Či eu vorbeam cu prietena mea Či i-am spus cÄ, dacÄ m-ar invita pe mine Bernard Pivot, i-aČ spune lui Dumnezeu sÄ nu mÄ mai trimitÄ pe PÄmânt. Či prietena mea mi-a spus â âČi dacÄ te trimite undeva unde este mult mai rÄu?!â Či asta se poate⌠Suntem singuri! Či când te naČti, Či când pieri⌠eČti singur. Deci ambele capete ale vieČii sunt ale singurÄtÄČiiâ.

Ileana Vulpescu

Share this post


Link to post
Share on other sites

âCea mai preĹŁioasÄ cÄlÄtorie este aceea cÄtre sufletul nostru, cÄtre noi ĂŽnĹine. CÄlÄtorie ce o facem ĂŽn singurÄtate. DacÄ uiĹŁi, te rÄtÄceĹtiâ. Mircea Eliade

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...