Jump to content
Vesperala Forum

AGATE MAGICE...poezii de Mihai LEONTE


Mihai LEONTE
 Share

Recommended Posts

MIHAI LEONTE

 

 

AGATE MAGICE

 

Editura ANAMAROL

Bucureşti, 2006

 

Coperta: Nina Vizireanu

 

Editor: Rodica Elena LUPU

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Leonte, Mihai

AGATE MAGICE / Mihai Leonte

Bucureşti, Anamarol, 2006

 

ISBN: (10) 973-8931-07-X

 

ISBN: (13) 978-973-8931-07-7

 

821.135.1-1

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 60
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Cuvântul editorului

 

Viaţa sa, viaţa lui Mihai LEONTE, trecând prin copilăria plină de necazuri, plină de lovituri nemeritate, dar ,,la umbra binefăcătoare a unei mame extraordinare, a bunicii şi a unor prieteni de calitate, constituie bilanţul firesc al unui băiat pe care experienţa l-a înarmat cu mult bun simţ, cu un mod de a vedea lucrurile foarte onest şi cu măsură exactă în evaluarea oamenilor şi evenimentelor din jur. ,,Programul său de viaţă prezentat cu luciditate şi francheţe în versurile pe care le scrie, reprezintă expresia acestei experienţe şi a educaţiei primite, reprezintă prin urmare ,,arta de a trăi a unui bărbat în multe privinţe: miner foarte bun şi cinstit, soţ corect, părinte iubitor, bun coleg.

,,Agate magice e, într-un anume sens, cartea unei formaţii spirituale. Evocându-şi copilăria şi adolescenţa, Mihai LEONTE pune în versurile sale rolul moderator al mamei, imaginile rechemate din trecut se grupează în firul personalităţii exemplare a acestei femei, care exercită, mereu, asupră-i o putere călăuzitoare. Poetul reface cu acest prilej, un întreg sistem etic, de factură ţărănească, în care ethosul autohton, cu adânci rădăcini în istorie, îşi spune, apăsat, cuvântul.

Intervine aici de asemenea recompunerea minuţioasă de situaţii şi caractere, aparţinând unor vremi mai îndepărtate sau apropiate. Dispoziţia subiectivă a autorului nu-l împiedică să-şi îndrepte, cu un interes egal, atenţia spre lumea dinafară, pe care o evocă în realitatea ei vie, concretă. Sunt de reţinut în acest sens poeziile dedicate minei unde lucrează până îndeplineşte condiţiile pensionării, a celor care încheie viaţa bunicii, prietenilor şi nu în ultimul rand cele în care îşi arată dragostea sa faţă de soţie şi copii.

Scrise comunicativ aş zice, versurile lui Mihai LEONTE se citesc uşor şi fără îndoială sunt pe gustul acelora care iubesc poezia.

De altfel, toate poeziile lui Mihai LEONTE ar putea fi considerate o pledoarie pentru înţelegerea vieţii ca act de cultură dacă vreţi, în care trebuie investită, cu generozitate, toată inteligenţa şi capacitatea de înţelegere a omului pentru a-i dărui frumuseţe.

Poetul Mihai LEONTE nu se află la prima sa ispravă de acest gen. El a mai publicat şi alte cărţi.

În ,,Agate magice, poetul s-a srtăduit să facă din fiecare poezie o adevărată ,,gură de rai, şi a izbutit. Această carte este o ,,nostimă conversaţie despre lume, adică despre fapte reale, despre trăiri, precum şi despre reacţia faţă de ele. Şi cum faptele noastre sunt în mod obligatoriu, relieful istoric al timpului trăit de fiecare, iată-ne în faţa reacţiei noastre vizavi de epocă şi de principiile pe care le ilustrează sau le calcă în picioare, faţă de cei care ies mereu învingători. Până la urmă, o să vă daţi seama, ceea ce titlul cărţii ascunde paginile ei divulgă!

Acest volum de poezii este o apariţie memorabilă în stil românesc, de clasă înaltă.

 

Rodica Elena LUPU

Directorul Editurii ANAMAROL BucurestI

Link to comment
Share on other sites

RIDICAREA IN GRAD

 

- Contactul cu poetul Mihai LEONTE, si ale sale ,,Agate magice este binevenit, noi, cititorii, câştigând prin aceasta, nu numai o mare bogăţie de informaţii, de momente de meditaţie şi spirit. Dar, ceea ce este mai preţios, pătrundem, astfel, în acel sanctuar intim al gândurilor proprii unui om cum este Mihai LEONTE, care prin exemplul personal de competenţă cultură, de integritate morală, şi-a adus contribuţia la sporirea tezaurului făurit de omenire în poezie, şi care va fi ,,recompensat de noi cititorii, printr-o nouă, autentică şi sperăm viitoare inspiraţie.

Bucuroasă că am putut împărtăşi din înţelepciunea adevărurilor versurilor sale, din experienţa binecuvântărilor vieţii, care-i aduc pace, bucurie şi dragoste în toate clipele, apreciez melodicitatea şi calitatea poetică a textului. Exprimarea este minunată, uşor de citit, versurile curg simplu, simetric, logic şi constant, fiind accesibile tuturor.

Cuvintele rostite sunt simboluri de bucurie, adevăr şi dragoste, evocă sensibilitate şi bunăvoinţă, un caracter vesel şi optimist,şsi un farmec aparte de o minunată simplitate.

Pe lângă sentimente şi gânduri foloseşte ca un important mijloc de comunicare experienţa, individualitatea proprie făcând un nou efort de creaţie benefică purtând în sufletul lui anumite doruri, răbdări şi temeri, pe care poetul nu caută să le alunge prin uitare.

Agatele magice sunt un fel de ierarhizare militară. Poetul Mihai LEONTE a fost ridicat în grad, şi înălţat la un anumit rang superior. Din acest moment, acestuia i se va decerna un anumit obraz, un anumit chip, o anumită valoare superioară, din care nu are voie sa iasă.

Îi doresc grade cât mai înalte de acum încolo, în ierarhia poeziei. Acest volum va aduce o şi mai mare satisfacţie prietenilor, şi o plăcută surprindere celor care nu l-au cunoscut până în prezent.

 

Colonel.(r.) Conferenţiar Universitar Doctor

Doina BUMBUŢ

Link to comment
Share on other sites

DIN AL VIEŢII

 

Cu toată dragostea soţiei mele ANA

 

Din al vieţii larg pridvor,

Te uiţi la diverse suveniri,

Închise cu lacăte fragile de dor,

Bătrâneţe scrin cu amintiri.

 

Alergând prin Univers,

Am cules stea după stea,

Astfel m-am oprit din mers,

mi-am găsit perechea mea.

 

Ai observat că eu trăiesc,

Mereu cu zâmbetul pe buze,

Îţi spun sincer te iubesc,

Fiind tu singură-ntre muze.

 

Când iubeşti e lumea plină,

De trandafiri şi multe flori,

Orice zi e mai senină,

Chiar cu cerul plin de nori.

Link to comment
Share on other sites

SIMFONIA CIOFULUI

 

Nu vreau cedrii din Liban,

Nici să mă scald în Nil,

Vreau răchiţi în satul meu natal,

Să mă simt din nou copil.

 

Am ascultat la Ciofu simfonia,

Din ape limpezi curgătoare,

Cântând prin unde veşnicia,

Trimisă prin susur de izvoare.

 

Oare de ce de multe ori,

Mă cuprinde dor de casă,

De fânaţele cu flori,

Şi grădini cu iarba grasă?

 

Drumule să mă asculţi,

Revin în satul meu natal

Încălţat, şi nu desculţ,

Cu două cârje de metal.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

DE CE SĂ MORI?

 

mamei mele decedata in 23 mai 1943

 

Mama mea nu te-am uitat,

Îţi păstrez poza ta veche

Într-un tablou la cap de pat,

Ca icoană în perete.

 

Mama mea frumoasă zână,

A plecat în zi de primăvară,

Plângea ţinându-mă de mână,

În suflet cu durere amară.

 

Când pleci în luna Mai de acasă,

Cu alai de plâns şi flori,

O întrebare simplă nu te lasă,

De ce să mori? De ce să mori?

post-20-1200577942_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

VEŞNICUL RESPECT

 

Le păstrez veşnic respect,

Celor ce mi-au dat povaţă,

Nu mai am nici un regret,

Am trecut timid prin viaţă.

 

Aşternute-s peste noi,

Amintirile păstrate,

Anii tineri, anii noi,

Au plecat departe.

 

Anii cei trăiţi din plin,

Transformaţi în amintiri,

Descătuşatele trăiri.

 

Din toţi anii tinereţii,

Cu trăiri acuma arse,

Am trecut în cartea vieţii,

Nu mai clipele frumoase.

post-6-1201201914_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

PLEC ÎN TIMP…

 

Plec în timp,

Într-un adânc de timp,

Care a fost cândva,

Când mama mă legăna.

Mi-a rămas doar unda,

Trimisă şăgalnic,

De ochii ei vioi,

Deveniţi trişti

Mai apoi,

Înainte de a pleca.

Dormi liniştită mamă,

Te păstrez curată,

Neîntinată icoană.

Link to comment
Share on other sites

SPRE APOGEU…

 

Nu-ţi lăsa în suflet mucegai,

Nici păianjeni de tot felul,

Valorifică tot ce ai,

Atingându-ţi astfel ţelul.

 

Stăruitor continuă în luptă,

Obstacolele să le ignori,

Orice greutăţi tu le înfruntă,

Cu cer senin fără de nori.

 

N-am vrut să stau mai liniştit,

În râul vieţii eu m-am avântat,

Orice obstacol am întâlnit,

L-am trecut, în urmă l-am lăsat.

 

Privesc senin în amintire,

Fără să-mi reproşez ceva,

Mă cuprinde sfânta liniştire,

Care este viaţa mea.

 

Am învins tot ce a fost greu,

Cu popasuri foarte scurte,

Mergând încet spre apogeu,

Am urcat pe trepte rupte.

post-6-1202042742_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

ORICÂTE CUIE !!

 

Oricâte cuie mi-aţi bătut,

Încercând să fiu distrus,

Eu am luptat şi am tăcut,

Pentru a ajunge sus.

 

Nu mai încercaţi zadarnic,

Să demolaţi ce am construit,

Voi merge înainte falnic,

Cu paşi mărunţi spre infinit.

 

Mă criticaţi că nu-s modest,

Eu vă arăt doar cine sânt,

Cum am trecut al vieţii test,

N-am fost o umbră pe pământ.

 

Am să trec şi eu în nefiinţă,

Fiind un simplu muritor,

Am avut o singură dorinţă,

Să fac ceva folositor.

post-6-1204176264_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

TĂCEREA…

 

Tăcerea nu e

De aur

Plăcută nu e,

Căci nimeni

Nu spune,

Ce frumos,

A tăcut.

 

BĂTRÂNI...

 

Am rămas doar,

Două străchini de lut,

Ciobite de vreme,

Muşcate de timp,

Una arsă şi neagră,

Din transilvanul Corund,

Cealaltă albă,

Cumpărată demult.

Avem feţe brăzdate,

De plugul anilor mulţi,

Smochine uscate,

Ochii martori tăcuţi.

Vocile ne sunt,

Sugrumate,

De amintirea,

Anilor trecuţi.

post-6-1204725666_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Lui Nicolae LABIŞ

 

Unde eşti băiete drag?

Să-ţi revezi copilăria,

Codrii cei înalţi de brad,

Să te cuprindă nostalgia.

 

Tu ai plecat de mult în vreme,

Puţini îşi mai aduc aminte,

Încercând să te recheme,

Prin nescrisele cuvinte.

 

Pasărea cu clonţ de fier,

Lupul rău care a muşcat,

Din pământ, dar şi din cer,

Te-au distrus şi ai plecat.

post-6-1206168324_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

PRIVESC…

 

Privesc spre cer neîncetat,

Cu mâinile pe al meu piept,

Vreau să am sufletul curat,

În orice judecată să fiu drept.

 

Doamne dă să fie bine

La toţi din lumea asta,

Să aibă zile senine,

Ocolească-ne năpastă.

 

De ce să condamn tinereţea,

Cea care m-a purtat cu elan,

Astfel am atins bătrâneţea,

Mergând înainte, an după an.

 

Nu! N-am să plâng vreodată,

Voi zâmbi chiar când e greu,

Urcând treaptă cu treaptă,

Până ajung la apogeu.

post-6-1207047047_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

SIMPLĂ URARE

 

În plină primăvară a vieţii

În plină înflorire tinerească

Înfocată vâltoare a tinereţii

Îţi voi cânta „Mulţi ani trăiască”

 

Urări simple îţi voi spune

Buchete de flori înmiresmate

Te rog la urmă a-mi permite

Să-ţi dăruiesc gânduri curate.

post-6-1208237095_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

SPUNE….

 

Spune negrule pământ,

Îmi vei da grâul curat,

Aşa cum l-am semănat?

Da, credinciosule ţăran

Vei primi grâu pentru pâine,

Şi pentru recolta de mâine.

 

Spune piatră sfărâmată,

Cât aur o să-mi dai?

Simt în vârful de lopată

Că lumină vrei să ai.

Da minerule ce ai trudit,

Vreau să rămân tot rege,

Că-s metal mereu râvnit,

Pe care lumea îl alege.

 

Spune tu bătrâne lut,

Dacă-ţi este ţie drag,

Să fii frământat, bătut,

În ulcele transformat?

Da, îmi face chiar plăcere

Să simt căldura mâinii,

Ca o caldă adiere,

Vreau să fiu o oală,

În locul ţărânii.

post-6-1208924353_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 2 months later...

PUIEŢI DE TIMP…

 

Am plantat,

Puieţi de timp,

Din care

Răsărit-au ani.

Au fost şi sunt,

Nu pot să-i schimb,

Nici în aur,

Nici în bani.

Zdrobesc timpul,

Secundă de secundă,

Împing viaţa,

Înainte

Pentru a fi

Cât mai fecundă.

Zdrobesc timpul,

În morile de zile,

Plămădind viaţa,

Cu evenimentele,

Mobile.

post-6-1218860566_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

TRĂIM...

 

Trăim cu amintiri de neuitat,

Ce rămân în suflet încrustate,

În somnul nostru zbuciumat,

Cu vise care mor în noapte.

 

Mi-a murit orice visare,

Nu mai beau nici vinul dulce,

Nici pelin cu gust amar,

Las gândurile să se culce.

 

Inima în lungul ei tic-tac,

În zile înnorate sau nopţi târzii,

Nimic să pare nu-i pe plac,

Dar toate astea, nu le ştii.

Link to comment
Share on other sites

AM PARCURS...

 

Am parcurs drumul în viaţă,

A fost greu, dar nu m-am plâns,

Am avut o tentă îndrăzneaţă,

La necazuri, am şi râs.

Nu încerca să treci prin lume,

Astfel ca nimeni să te vadă,

Să nu laşi nici un fel de urme,

Sau fără să faci vreo treabă.

Obrazul ţi-e brăzdat,

De urma anilor trecuţi,

Ce fără teamă au săpat,

Să rămână semne,

Să nu uiţi.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...