Jump to content
Vesperala Forum

KyKy

Moderator
 • Posts

  3,087
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by KyKy

 1. Sincer sÄ fiu, nici nu Čtiu
 2. Am bÄut cam mult muČeČel ĂŽn ultima vreme. Am fÄcut afine cu ceva (nu, dar chiar uitai)
 3. Salutare! Acum am ajuns Či eu acasÄ Či mi-am pus de fÄcut un ceai.
 4. Am fÄcut un alt ecograf. De data aceasta, piatra o vede mai micÄ, de 6,5 mm. A zis cÄ nu trebuie operatÄ, doar ĂŽn cazuri extreme. A zis sÄ ĂŽncep un tratament Či un regim pentru a o elimina. A zis cÄ suspecteazÄ o infecČie cu helicobacter pylori Či sindromul intestinului iritabil. Mi-a dat analize pentru helicobacter pylori, dar abia peste douÄ sÄptÄmâni mÄ pot duce. Aerocolita ĂŽncÄ este prezentÄ, chiar dacÄ m-am ĂŽndopat cu carbocit.
 5. Au ieČit o parte din analizele de probe (sânge Či urinÄ) Printre altele, cele marcate sunt: Leucocite (WBC): 11,30 mii/uL; Trombocite (PLT): 468 mii/uL; Colesterol (HDL): 35 mg/dL; Corpi cetonici: 5 mg/dL Coprocultura Či copropazitologic sunt ĂŽncÄ o ĂŽn investigaČie. MulČumesc! Pe 11 ianuarie Nu prea mÄ Čine stomacul sÄ beau ceva foarte mult. Nu am mai bÄut Pepsi ĂŽn exces din 28 decembrie. Fast-Food am mai mâncat, cam o datÄ la douÄ sÄptÄmâni. O sÄ vÄd ce mai zic doctorii, iar joi sÄ merg la alt ecograf, unde mi-a dat un regim alimentar Či anumite medicamente pentru a vedea mai bine interiorul.
 6. AstÄzi am avut o ĂŽntrevedere cu medicul de familie. I-am spus ce mÄ supÄrÄ Či pe lângÄ analizele de sânge, urinÄ Či scaun, mi-a dat Či o analizÄ la coproparazitologie. Mi-a mai zis cÄ dupÄ ce termin, sÄ vadÄ ce iese Či apoi o sÄ-mi dea trimitere la chirurgie (da, tot insistÄ cu colecistul) Či pentru colonoscopie.
 7. Da! Sper Či eu sÄ fie aČa! MulČumesc pentru ĂŽncurajÄri Či urÄri!
 8. Da Se pare cÄ nu este prea bine sÄ laČi internetul neparolat. S-a rezolvat cu bine. MulČumesc!
 9. MulČumesc mult pentru urÄri! Čtiu cÄ am neglijat ĂŽntrÄrile pe forum, dat fiind probleme de sÄnÄtate Či penale, dar sÄ nu credeČi cÄ v-am uitat!
 10. Extras din factura mea Digi: Imagine
 11. Mai devreme am vÄzut douÄ pete roČiatice pe o bucatÄ de scaun. Sper sÄ conving medicul sÄ ĂŽmi dea analize amÄnunČite Roz spre roČu
 12. Am fost la doctorul de familie, dar nu a vrut sÄ mÄ asculte, insistând cÄ din cauza colecistului am aceste probleme. Nu a vrut sÄ-mi dea tratament, spunând cÄ nu mÄ va ajuta Či spunând cÄ dupÄ ce voi rezolva asigurarea mÄ va trimite la chirurgie. Am rezolvat cu birocraČia, dar vreau sÄ consult alt medic sÄ vÄd ce pÄrere are. Cel mai probabil joi mÄ voi duce la altÄ clinicÄ pentru discuČia cu un medic imagist (tot ecograf ce mi-a dat sÄ Čin un anumit regim ĂŽnainte de ecografie). Simptomele de senzaČie de scaun au mai dispÄrut, dar nu complet (mai apar pentru puČin timp la 2 sau 3 zile), la scaun ĂŽncÄ iese mucus. Durerea din partea stângÄ a reapÄrut, dar acum este mai mereu prezentÄ. Zilele trecute am simČit ca o arsurÄ (sau ca o zgârieturÄ) ĂŽn acel loc. ĂncÄ nu am observat sânge pe lenjerie, vasul de toaletÄ sau pe materiile evacuate. Materia este acum galbenÄ (aproape galben deschis). Ideea este cÄ nu m-a durut niciodatÄ colecistul. Gust amar aveam doar dimineaČÄ.
 13. MulČumesc pentru ĂŽncurajÄri! Da, dar eu tot am senzaČia de scaun, mai ales seara. DimineaČa am avut un episod de diaree, mult scaun, apos. Am verificat cu hârtia Či nimic anormal. Či eri searÄ Či azi searÄ am avut senzaČia cÄ trebuie sÄ merg la toaletÄ. Pe mine mÄ ĂŽngrijoreazÄ acest simptom. ĂncÄ am o durere mutÄ ĂŽn abdomenul inferior, care ce-i drept m-a mai lÄsat. Pe 3 voi suna la medic Či voi programa o consultaČie.
 14. Am fost azi la ecograf Či s-au vÄzut: - piatrÄ de 8,5 mm ĂŽn vezica biliarÄ; - nisip ĂŽn vezica urinarÄ; - colitÄ.
 15. AstÄzi voi face o ecografie. Am gÄsit undeva sÄ fac o ecografie cu bani.
 16. AstÄzi am avut iar un episod cu senzaČie de scaun. La toaletÄ nu a fost nimic. Asta mÄ sperie cel mai tare. Simt cÄ trebuie sÄ iasÄ, dar nu e nimic. DimineaČÄ a ieČit un scaun, ceva mai grosuČ decât celelalte. FÄrÄ mucus Či fÄrÄ sânge.
 17. MÄ voi duce la doctor. Am cerut o idee. Mai ĂŽntâi trebuie sÄ rezolv birocraČia cu asigurarea medicalÄ pentru cÄ din 2012 nu mai este valabilÄ.
 18. Salutare! Čtiu cÄ medicina nu se face pe internet, dar sunt curios dacÄ cineva a mai pÄČit ce pÄČesc eu Či spre ce soluČii s-a axat. MÄ voi duce la doctor prin ianuarie dupÄ ce rezolv niČte erori la CASMB, ANAF ČI facultate. Pe data de 23 m-am trezit cu o o uČoarÄ durere (de genul când ĂŽČi pui telefonul pe mânÄ) ĂŽn partea stângÄ (vezi ĂŽn imagine punctul roČu). A Činut aČa pânÄ pe 24 la mijlocul zilei când a ĂŽnceput sÄ se manifeste o durere la fel ca prima puČin mai jos (vezi punctul albastru) Či seara a apÄrut o a treia la fel (vezi punctul mov). Am zis cÄ o fi de alimentaČie Či mi s-a recomandat de cÄtre farmacist SpaverinÄ. Am luat vreo 3 capsule timp de 3 zile, dar durerile creČteau dupÄ 30 minute de la administrare. Ieri am observat cÄ am o senzaČie de scaun aproape permanentÄ (voi explica mai jos) de scaun Či rareori senzaČie de scaun incomplet. Am verificat pe hârtie (de obicei mÄ spÄl dupÄ ce termin) Či nu am observat sânge, ci doar mici cantitÄČi de mucus. Ăn ultima vreme, scaunul Či-a modificat aspectul: e mai subČire, mai moale Či iese ĂŽntrerupt. AstÄzi am observat acelaČi lucru: La fel de subČire doar cÄ diferenČa dintre scaunul de dimineaČÄ Či cel de searÄ este cÄ primul a fost maro ĂŽnchis, iar aceasta galben. Am spus cÄ âaproape permanentÄâ pentru cÄ dacÄ mÄ miČc (mers) mai mult de 5 minute senzaČia dispare, la fel Či dacÄ stau pe un scaun sau pe Čaua bicicletei. SenzaČia apare ĂŽn primele 5-6 minute de la modificarea poziČiei corpului (stat/ridicat). Când stau ĂŽn pat cu faČa-n sus, durerile dispar, dar când mÄ pun pe burtÄ, ele reapar. DacÄ mÄ pun pe partea stângÄ, apare âpunctul albastruâ Či invers apare cel âmovâ. Pe scaun simt o micÄ durere, ca o bilÄ, ĂŽn zona âroČieâ. Mai simt durerile când merg cu tramvaiul din cauza balansului, dar când opreČte, uČor, uČor dispar. Ăn timpul âschimbuluiâ de dureri ĂŽntre âroČuâ Či âalbastruâ a apÄrut durerea testicul. Am observat cÄ apÄrea Či o durere pelvianÄ ĂŽn timpul urinÄrii Či puČin (3-4 secunde) dupÄ, dar astÄzi nu am mai simČit. AstÄzi am ĂŽnceput sÄ am Či mici arsuri gastrice, greaČÄ, senzaČie de vomÄ cu o micÄ durere ascuČitÄ ce se duce spre stânga la nivelul muČchiului diafragm ce dispare dupÄ vreo 10 minute. MenČionez cÄ ĂŽn urmÄ cu vreo lunÄ am plimbat o fatÄ-n spate, iar la o coborâre m-a arcuit pe spate Či am simČit o usturime (nu prea pot descrie senzaČia) pe linia chilotului. Nu am bÄČici, roČeČuri sau semne ale unei hernii inghinale (o asistentÄ pe care o cunosc a spus cÄ este posibil ca muČchiul sÄ nu fie rupt complet Či de aceea sÄ nu iasÄ intestinul). Ăn urmÄ cu vreo douÄ luni am fÄcut o enterocolitÄ cu diaree severÄ. Ajunsesem sÄ mÄnânc, iar ĂŽn 6 minute sÄ am scaun Či vomÄ. A trecut de la sine dupÄ trei zile. Atunci am avut prima datÄ senzaČia de scaun incomplet sau de scaun fÄrÄ sÄ fac ceva. DupÄ trei zile a dispÄrut senzaČia Či totul a revenit. Am aproape 25 ani, la fumat am renunČat ĂŽn urmÄ cu 5 sau 6 ani, ĂŽmi place sÄ mÄnânc picant, aproape ĂŽn fiecare searÄ (cam 4 zile/sÄptÄmânÄ) merg pe jos peste 10000 paČi (conform aplicaČiei de pe telefon), seara mai mÄnânc banane la calculator Či ĂŽmi plac mâncÄrurile de la fast-food. Ultima masÄ de la fast-food a fost una destul de copioasÄ (pizza), dar scaunul a fost normal. Ănainte de aceasta, am avut o sÄptÄmânÄ constipaČie, dar Či aceasta a trecut de la sine. Ămi plac ciorbele mamei de la care nu am avut niciodatÄ probleme. Pe linie directÄ nu cunosc sÄ fi avut ĂŽn familie istoric de cancer colo-rectal. Alte tipuri da, dar nu Či acesta. Alcool am bÄut mult când eram mai tânÄr, dar acum doar ocazional. Ămi place mult Pepsi Či apa mineralÄ (carbogazificatÄ). Din martie Či pânÄ ĂŽn noiembrie am fost Činut sub stres continuu din cauza unui proces penal, dar care s-a terminat cu bine. Ăn acest timp am ĂŽnceput sÄ mÄnânc mult, printre care Či multe prostii. Acum am terminat cu el Či m-am relaxat. SÄ fie Či pe fond nervos ceva? Ce pÄrere aveČi?
 19. Simona Patraulea, realizator de emisiuni radio Ĺi televiziune Ĺi-a fÄcut debutul ĂŽn TVR alÄturi de Valeriu Lazarov la prima ediĹŁie a âCerbului de aurâ. Calitatea sa profesionalÄ, dÄruirea Ĺi pregÄtirea sa au fÄcut ca ĂŽn cei 30 de ani de radio Ĺi televiziune sÄ devinÄ unul dintre cei mai apreciaĹŁi realizatori de divertisment ai acelor vremuri.
 20. Celebrul actor Burt Reynolds a murit ĂŽn aceastÄ dimineaČÄ anunČÄ presa americanÄ. Vedeta avea 82 de ani.Reynolds era internat la centrul Jupiter Medical din Florida, potrivit managerului sÄu, Erik Kritzer, relateazÄ Hollywood Reporter.Reynolds a avut mai multe probleme de sÄnÄtate, ĂŽn ultimii ani. A suferit inclusiv o operaČie bypass, ĂŽn 2010, iar ĂŽn trecut a avut probleme cu drogurile.Filmele pentru care Burt Reynolds a rÄmas cunoscut sunt Deliverance, canonball Run, Smokey and the Bandit, The Longest Yard.
 21. A murit Andrei Gheorghe. Prezentatorul Ĺi realizatorul de radio Ĺi televiziune Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Sursa: Digi24
×
×
 • Create New...