Jump to content
Vesperala Forum

illudere

Stars
 • Content Count

  6,907
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About illudere

 • Rank
  StarGazer
 • Birthday June 11
 1. Gabriela Debehogne Bondarul Či viespea Cu câtÄ auritÄ aroganČÄ Či lipsÄ de modestie Ne sfideazÄ de ieri floarea asta de pÄpÄdie ! Tremurând de dezgust zise firul de iarbÄ ; Pare frumoasÄ ĂŽn dantelÄriile ei lÄptoase, amare, Când ĂŽČi spalÄ obrazul cu rouÄ Či raze de soare⌠Hahaha. RÄspunse viespea râzându-Či ĂŽn barbÄ Lustruindu-Či cu dibÄcie acul. Pe mine nu mÄ pÄcÄleČte Cu aerele astea princiare, nu mÄ ademeneČte Ca pe albinÄ. Doar proletara asta tâmpitÄ poate gÄsi vreun har Unei gÄlbinicioase Či puturoase fâsâitÄ de cal. PânÄ Či genitoarea ČigÄn
 2. Nostalgiile cuvintelor (32) de Gabriela Mimi Boroianu 11.05.2017 jumÄtate zi jumÄtate noapte la mijloc primÄvara ĂŽntre ochiul care râde Či cel care plânge ĂŽntodeauna stÄ cuvântul am trecut ČanČul sÄ prind rÄsÄritul erai deja acolo numÄrând anii jumÄtate tu jumÄtate eu timpul nu se ĂŽmparte la doi nici iubirea viermele invidiei muČcase mÄrul cunoaČterii cineva agÄČase o pânzÄ neagrÄ ĂŽn gard semn cÄ Dumnezeu adormise nimeni nu pÄrea cÄ ascultÄ vântul trecea prin ulucile albite spre suflete pustii aprinsesem focul
 3. Mircea Demetriade Pianistul VibrÄri adânci, sonore, Ĺi pline de mâhnire Sub degete nervoase pe clape-alunecau... Se rÄspândeau ĂŽn juru-i ĂŽn lungÄ hohotire De plânsete ce-n suflet adânc ĂŽl pÄtrundeau. De plânsete ce-n suflet adânc ĂŽl pÄtrundeau, Accente disperate de-apusÄ fericire, - Pianul, - sub amare gândiri care-l munceau Scotea ca bun tovarÄĹ l-a lui nenorocire. Scotea, ca bun tovarÄĹ l-a lui nenorocire, Suspinuri prelungite, ce pieptu-i nÄbuĹeau; MustrÄri acelei care uitÄ a lui iubire... Reamintiri de-acele ce-odatÄ ĂŽi zâmbeau. Vib
 4. Giuseppe Ungaretti Amintirile Amintirile, un inutil infinit Singure, ĂŽnsÄ, Ĺi limpezi pe marea neatinsÄ Ăn mijlocul mugetelor nesfârĹite... Marea, Glas al unei mÄreĹŁii libere, Dar nevinovÄĹŁie potrivnicÄ amintirilor, GrÄbitÄ sÄ ĹteargÄ dulcile urme Ale unui gând credincios... Marea, dezmierdÄrile-i indiferente, Atât de sÄlbatice Ĺi atât de mult aĹteptate, Ĺi-n agonia lor, Mereu prezentÄ, mereu ĂŽnnoitÄ, Ăn treazul gând agonia... Amintirile, ZadarnicÄ revÄrsare De nisip miĹcÄtor, Ce nisipul n-apasÄ Ecouri scurte necontenite, Mute ec
 5. Marcel BreslaĹu Da, eČti batrân ... Da, eČti batrân ... Či totuČi gustÄ priveliČtea â atâta câtÄ-ncape ĂŽn ochii tÄi cu ostenite pleoape â E drept, iČi este zarea mai ĂŽngustÄ, dar Či-e Či cerul mai aproape. Da, eČti bÄtrân ... Či totuČi cantÄ gura fetitei care te sarutÄ, cum ai cântat Či-ai sÄrutat o sutÄ, batrânule poet. E drept cÄ sângele mai greu se ĂŽnfierbântÄ, dar se Či rÄcoreČte mai ĂŽncet. Da, eČti bÄtrân ... Či totuČi oare nimica nu-Či mai poartÄ lira-n pântec? Ti-a odraslit si cel din urma cantec? Či-a spus durerea pânÄ-n varf
 6. Gânduri de ziua plecării Adam Mickiewicz M-a şi cuprins regretul! Ce-i oare? Sunt în prag, Mă-ntorc iar în lăcaşul pustiu şi-atât de drag, Parc-am uitat ceva; iar ochii-mi rătăciţi Tot vor să mai salute aceşti păreţi iubiţi Ce-atâtea dimineţi şi nopţi atât de multe Suspinele-mi deşarte ştiură să le-asculte. În geamul ăsta, seara, adeseori am stat Privind, făr? să ştiu bine la ce m-oi fi uitat, Apoi plecam, sătul de-acelaşi peisaj. Trezind din nou ecouri cu solitarii-mi paşi, Eu, fără rost, din uşă în uşă trec pe rând, Ai ornicului paşi metalici numărând Sau al
 7. ExistÄ dureri Fernando Pessoa ExistÄ dureri mai grele decât durerile, Dureri ce nu dor, nici mÄcar ĂŽn suflet, DeČi sunt mai dureroase ca altele. Sunt angoase visate mult mai reale Decât cele pe care le-aduce viaĹŁa, senzaČii SimČite doar cu imaginaČia, proprii VieČii noastre chiar mai mult decât viaĹŁa noastrÄ Lucruri nenumÄrate care, neexistând ExistÄ, existÄ cu ĂŽncÄpÄČânare, Sunt ale noastre, cu ĂŽncÄpÄČânare, Či suntem noi... Ăn cupa cea verde a fluviului maiestuos Se regÄseČte strÄlucirea albilor pescÄruČi... Iar peste suflet inutilÄ trece o
 8. Lorena Craia La margini de searÄ, cânta o vioarÄ PriveĹte cum fluturii zboarÄ ĂŽn roi, PriveĹte-nainte, priveĹte-napoi, Ăn mine, ĂŽn tine Ĺi ĂŽn noi amândoi Revine o iarnÄ cu umerii goi. Rotesc nebunesc â cÄrarea amarÄ De frunze Ĺi flori, trecute de-o varÄ, Ne-ntoarce-n altarul ce-n noi se coboarÄ â Ăn mine nu-i noapte, este doar searÄ. Se poate s-ating ce nu pot sÄ visez? Se poate sÄ sting de pe buze un crez, Care totuĹi ne leagÄ de unicul miez Ĺi la care mÄ rog când ĂŽngenunchez? LuceĹte pe ceruri, singurÄ, noaptea, Stelele, luna, ĂŽi ĹŁin mereu partea
 9. Gabriela Debehogne (rubens) A(na)rachne Precum femela pÄianjen, mai puČin trei perechi de ochi, Ana A contemplat gânduri juvenile Či vise strÄvezii prin aceastÄ clepsidrÄ PreČ de o jumÄtate de viaČÄ. Ăn timpul acesta, Fericirea zburda zumzÄind un cântec de dragoste Ăn care un el Či o ea, strÄbateau paradisul pe o petalÄ de rozÄ Culegeau libelule Či asfinČeau ĂŽmpreunÄ . Precum femela pÄianjen, mai puČin picioarele lungi , Ana A distilat Či colorat venin cu flori de myozotis, albastre. A Česut diafan aripi de zile, a vânat frenetic spasme de nopČi PreČ de
 10. VIOREL RÄSCOL Dincolo... Dincolo de zare, mai existÄ mare, mai existÄ val? Dincolo de soare, mai apare, oare, Luna cu-al sÄu voal? Dincolo de timp, nu e anotimp, totul e pustiu... Dincolo de vreme, de ce m-aČ mai teme, cÄ e prea târziu? Dincolo de clipÄ, dincolo de-aripÄ, zborul este frânt, Dincolo de noapte, nu existÄ Čoapte, nu existÄ cânt... Dincolo de lume cine poate spune, ce ne este scris? Dincolo de soartÄ ca o frunzÄ moartÄ visul mi-e ucis! Dincolo de mine, dincolo de tine, dincolo de noi, Este toamna udÄ, vine iarn
 11. BOB DYLAN Fata din ĹŁinutul de nord tradus de Mircea CÄrtÄrescu DacÄ vreodatÄ spre târgul din nord te avânĹŁi Unde pe graniĹŁÄ vântul urlÄ-n neĹtire VorbeĹte-i de mine cuiva ce trÄieĹte ĂŽn munĹŁi Cândva mi-a fost cea mai curatÄ iubire DacÄ ajungi cu fulgii de zÄpadÄ-n furtunÄ Când râurile ĂŽngheaĹŁÄ Ĺi nu mai e soare Vezi dacÄ are o hainÄ groasÄ Ĺi bunÄ S-o apere de vânturile vuitoare Vezi dacÄ mai poartÄ pÄrul ca pe atunci Curgându-i pân-la piept ĂŽn bucle line Vezi dacÄ tot mai poartÄ pletele lungi CÄci aĹa mi-o amintesc cel mai bine MÄ-ntreb
 12. Gabriela Debehogne (rubens) Pledoarie Ăn sala tribunalului e-o liniČte de mormânt. Corbul pledeazÄ . - Stimate domnule cer Či onoratÄ doamnÄ toamnÄ, Pârâta de faČÄ Numesc aici vicleana iarnÄ Nu se dovedeČte demnÄ de vânt. CÄci vÄzându-l plÄpând L-a sedus cu câČiva fulgi mÄrunČi, ca o hoaČÄ. Pe mama-i soacrÄ furtuna, cu ochi reci o sfideazÄ. Cu pÄru-ncâlcit de nori albi Či râzând De câČiva ani buni ploaia o-nvaČÄ SÄ aibÄ capricii, sÄ vinÄ pe pofte sÄ ne ude SÄ nu creadÄ-n Čtiinta ci doar ĂŽn paparude. SÄ nu-Či scoatÄ atributele plângÄcio
 13. T.S. Eliot Rapsodie ĂŽntr-o noapte cu vânt Ora douÄsprezece. Pe toatÄ ĂŽntinderea acestei strÄzi Acum suspendatÄ ĂŽntr-o sintezÄ lunarÄ, IncantaĹŁiile Ĺoptitoare ale lunii DizolvÄ planurile amintirii Cu toate legÄturile ei limpezi, Cu toate diviziunile Ĺi preciziile ei. Ĺi fiecare felinar sub care trec ĂŽn drumul meu PulseazÄ ca o tobÄ resemnatÄ, IarÄ prin spaĹŁiile ĂŽntunecimii Miezul de noapte zgâlţâie amintirea AĹa cum un nebun zgâlţâie o muĹcatÄ uscatÄ. Unu Ĺi jumÄtate, Felinarul scuipând ĂŽnecându-se, Felinarul mormÄind, Felinarul spunând,
 14. Ilarie Voronca PÄsÄri ĂŽmpart somnul ĂŽn ĂŽnÄlĹŁime Codrul ĂŽn odÄjdii de amurg se aratÄ frunĹŁile ca lemnele putrezite lumineazÄ pahare stelele pe masa cerului curatÄ amforÄ glasul precum mÄrile se ĂŽnspumeazÄ sunÄ clopotele cireĹilor ĂŽn privire, sub formÄ de cascade izbucnesc nopĹŁile, ca buruienile Ĺoaptele sunt plivite, sufletul ca un ornic ĂŽĹi ĂŽntoarce roĹŁile ce amazoanÄ inima pe Ĺesul pieptului prin deĹertul ceasului cenuĹa vrÄbiilor buciumul urcÄ ĂŽn suvenir rÄcoarea brÄdetului mulgi laptele ecoului ĂŽn Ĺiparul vÄilor toamna ĂŽĹi ĂŽncearcÄ
 15. Dimitrie Anghel Curcubeul Ce schimbatoare e la munte Lumina; cât ai scapara, Un curcubeu a-ntins o punte Din casa mea pân’la a ta. Si-un gând, un gând nebun îmi vine! - Asa-s poetii uneori – Sa ma avânt pâna la tine Pe puntea asta de culori. Cu fruntea de lumini brazdata Sa urc tariile ceresti Si, când nici nu te-astepti, deodata Sa-ti bat cu degetu-n feresti... Dar când sa urc, frumoasa punte S-a darâmat, - s-acuma norii Au tras perdeaua catra munte: Nebuni sunt, Doamne, visatorii! pictor: Rafal Olbinski
×
×
 • Create New...