Jump to content
Vesperala Forum
  • entries
    74
  • comments
    6
  • views
    1,017,193

[INTEROGATORIU. 9 NOIEMBRIE 1876]


vesperala

118 views

[iNTEROGATORIU. 9 NOIEMBRIE 1876]

 

 

 

Cabinetul judelui instructor al Tribunalului Iaşi

 

 

 

 

 

Interogator

 

Astãzi 1876, luna novembrie 9, înaintea noastrã P. Stoica judecãtor de instrucþiune de pe lângã acest Tribunal asistat şi de scriitor, în urma mandatului cu nr. 1743 a compãrut inculpatul M. Eminescu şi s-a supus urmãtorului

interogator :

 

 

 

Întrebãri

 

Cum te cheamã :

De câţi ani eşti?

Ce profesiune ai?

Unde eşti nãscut şi domiciliat?

Ai mai fost dat judecãţei şi pentru ce anume cauzã?

Când aţi intrat în servici ca bibliotecar la Biblioteca din Iaşi?

Cu ce regulã aţi luat pe samã biblioteca de la fostul bibliotecar Bodnãrescu?

 

 

 

Rãspunsuri

 

Mihai Eminescu

De 28 ani

Redactor

Nãscut în Botoşani şi domiciliat în Iaşi

N-a fost

Am intrat la una septembrie 1874.

Eu nu am luat biblioteca cu proces-verbal de primire pentru cã mai întâi sã o numãr. În vremea numãrãrii, constatând lipse, am numãrat din nou ştergând din lista cãrþilor lipsã pe cele aflate. Cu toate acestea, nici acuma n-am fãcut proces-verbal, cãci pânã în prezent nu sunt convins cã cãrţile în cestiune lipsesc într-adevãr. Dupã a mea pãrere sistemul vicios de þinere a bibliotecei produce aparenţa acestei lipse.

 

 

Întreb. Dar când aţi predat-o succesorului d-voastrã, ce regulã aţi pãzit?

 

Rãspuns : La predare am încheiat un proces-verbal, semnat de mine şi D. Petrino, prin care d-sa declarã a fi primit în samã biblioteca şi mobiliarul ei. Acest proces-verbal constatã numãrul opurilor şi volumelor, dupã cum e trecut în inventare, plus cãrţile câte intrase sub mine. Despre aşa-numitele lipse l-am informat asemenea pe D. Petrino.

 

 

 

Întreb. În timpul serviciului d-voastrã aţi luat mobile din cancelaria bibliotecei?

Rãspuns : În timpul serviciului meu am întrebuinţat douã scaune, o masã, un dulap nou, însã prea strâmt pentru cãrţi şi unul vechi, care nu se-ntrebuinţa. Toate acestea le-am înapoiat fãrã somaţiune, afarã de dulapul vechi, pe care l-am trimis dupã somaţiune şi despre care bibliotecariul pãstreazã şi azi qiutanţa mea.

 

 

 

Întreb. Cãrţile ce luaţi din bibliotecã pentru uzul d-voastrã le treceaţi în condicã, cum cere regulamentul, sau cã le luaţi fãrã a îndeplini aceastã formalitate?

 

Rãspuns : Am avut trebuinţã zilnicã de douã, feluri de cãrþi 1) Biografii a bãrbaþilor din România, pentru colaborarea la dicţionariul enciclopedic Brockhaus 2) cãrþi de prozã şi poezie românã pentru culegerea bucãţilor necesare pentru o carte de lecturã. Numai cãrţi de aceste le-am luat fãrã a le trece în catalog, având de ele trebuinţã pe foarte puţin timp, toate celelalte chiar pentru uzul meu, luându-le, le treceam în catalog. Drept probã pãstrez corespondenţa cu librarul Brockhaus şi manuscriptul proiectatei cãrţi de lecturã ; lucrãri cari amândouã îmi erau ordonate în mod oficios de Ministerul Instrucţiunei Publice. Toate acestea le-am înapoiat bibliotecei şi despre ele nici n-a fost vrodatã cestiune.

 

 

 

Întreb. Cum puteţi proba cã toate cãrþile ce aţi luat fãrã formã le-aţi restituit ?

Rãspuns : Fiindcã mare parte din cãrþile lipsã sunt scrise în limba greacã veche şi modernã, ele nu mi-au trebuit, pentru cã nu pricep deloc aceastã limbã, altele iar sunt din ramuri de ştiinþã exactã, cu care asemenea nu mã ocup, prin urmare n-am putut lua asemenea cãrþi, cari nu-mi trebuiau la nimicã.

 

 

 

Întreb. Din procesul-verbal şi listele redactate de d-l prim-procuror la faţa locului se constatã cã lipsesc din bibliotecã 71 volume, cum se face cã lipsesc aceste cãrþi ?

Rãspuns : Cãrþile din procesul-verbal al d-lui prim-procuror într-adevãr nu se vor fi gãsind în raftul sau la locul lor, pentru cã sistemul vicios de-a þinea patru, cinci biblioteci într-una face ca sã se întâmple foarte uşor aşezarea unei cãrţi în capitolul de acelaşi nume din celelalte biblioteci. Astfel, eu cred cã acele cãrţi nu lipsesc în realitate, ci cã trebuie sã fie neregulat puse în bibliotecã.

 

 

 

Întreb. Sunteþi învinovãţit prin rechizitoriul d-lui prim-procuror cã d-voastrã, în calitate de bibliotecar, aţi sustras acele 71 volume din bibliotecã în profitul d-voastrã, vã îndemn sã arãtaţi adivãrul, cum aţi comis asemenea faptã ?

Rãspuns : O asemenea faptã n-am comis-o defel. Adevãrul este pe care l-am arãtat mai sus

 

Întreb. Mai aveţi ceva de adaos sau de schimbat la cele arãtate?

Rãspuns : Adaog cã lista cãrţilor lipsã pe care-a fãcut-o D. Petrino întâi şi-întâi a fost estrasã dupã însemnãrile fãcute de mine cu creion roşu în catalogul bibliotecei; e prin urmare puţin verisimil ca un om sã-nsemneze singur [în] catalog cãrţile ce le sustrage. Dar fiindcã din cãrţile ce le însemnasem, cele mai multe le aflasem eu însumi, lista primitivã fãcutã de D. Petrino a fost falsã, cãci în ea erau trecute şi cãrţi cari se aflau în rafturile lor. Deja comparaţia listei fãcutã de d. procuror cu cea fãcutã de D. Petrino va arãta cu câtã uşurinţã actualul titular fãcuse denunţarea.

 

 

 

Prevenitul scriindu-şi singur rãspunsurile, a declarat cã conţin adivãrul şi persistã în ele, subsemnând în unire cu noi şi grefierul.

 

 

 

Jude instr. Stoica

 

M. Eminescu

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

×
×
  • Create New...