Jump to content
Vesperala Forum
  • entries
    74
  • comments
    6
  • views
    1,017,193

Scrisorile cu care îsi însotea creatiile trimise


vesperala

248 views

 

Corespondenta cu revista Familia se face la început prin Posta redactiei.

1 aprilie 1870: "D-lui Y.Z. Prea bine.Se va publica cît mai curînd." (după primirea poeziei Venere si Madonă)

15 iunie 1870(după primirea poeziei Epigonii): " Y.Z.Meritul poetic e incontestabil, chiar cînd nu ne-am uni cu totul în idei.Multămiri sincere."

Mihai semna scrisorile cu numele deja impus în paginile revistei Familia, dar ceruse să i se răspundă în acest mod: "N.B.În caz de a-mi răspunde la corespondinta Redactiunei, veti bunăvoi a o face fără loc si nume sub cifra: Y.Z." (Eminescu, Opere, vol. XVI, p.34)

 

Corespondenţa cu "Convorbiri literare"

17 iunie 1870 " Mi se pare că strofa a treia nu se prea potriveste cu întregul. Se poate cum că numai mi se pare; se poate cum că si multe altele mi s-or fi părînd bune si-or fi rele; în fine ceea ce nu se va potrivi puteti sterge în bună voie. În caz de-a sterge strofa treia, apoi veti fi bun de-a corege într-a patra zidea în zidind: "Eliad zidind..." Omitînd strofa a treia, ar suna mai bine cores astfel." ( scrisoarea ce însoţea poemul Epigonii, publicat, fără modificări, în Convorbiri literare , 15 august 1870)

4.IX.1870 - la trimitereaFăt Frumos din lacrimă, apărut în numerele din 1 si 15.XI. 1870 ale Convorbirilor- "Veti vedea din stîngacele schimbări si din neputinta de-a corege esential pe Făt-Frumos că v-am spus adevărul. De-aceea, vă rog, mai cititi-l dv. si stergeti ce veti crede că nu se potriveste, că eu nici nu mai stiu ce se potriveste si ce nu!" ;

11 febr.1871 - " Apoi vă mai trimit niste versuri de-ale mele. Bune simt că nu sînt; poate însă să nu fie cu desăvîrsire rele. Stergeti ce vi se va părea bun de sters." ( scrisoarea ce însoţea poezia Mortua est!... publicată în Convorbiri din 1 martie 1871)

16 mai 1871 - "Eu nu vă trimit acum decît niste nimicuri neînsemnate, căci pentru de-a corige si a da o formă mai omenească unor operate mai întinse îmi trebuie si timp si dispozitiune. Dacă cele ce v-alătur de la mine ar fi rele, nu vă jenati defel si aruncati-le în foc." ( la trimiterea poeziilor Înger de pază si Noaptea, publicate în numărul din 15 iunie 1871)

 

Corespondenta cu Iacob Negruzzi

1878 - "Eu sînt scriitor (poet) de ocazie si, dacă am crezut de cuviintă a statornici pe hîrtie putinele momente ale unei vieti destul de deserte si de neînsemnate e un semn că le-am crezut vrednice de aceasta..Dacă forma pe care ele a-mbrăcat-o e vrednică de rîs, vei concede că nu aceasta a fost intentia mea si c-atunci e mult mai bine ca să nu se publice niciodată. În orice caz eu n-am vrut să le dau o formă ridiculă si, dacă sînt greseli, eu din parte-mi am cîntărit orice cuvînt.

Deci trimit această coală de versuri făcînd trei rugăminti cît se poate de stăruitoare, a căror împlinire voi privi-o totdeuna ca un deosebit semn de prietesug.(prietenie).

1.Să nu se schimbe nimic(o iotă) din ceea ce am scris, căci, îndată ce ies tipărite cu iscălitura mea, răspunderea greselelor mă priveste pe mine;

2. Să se tipărească tuspatru deodată ;

3. să nu aibă în marginile putintii, nici o gresală de tipar." (Povestea codrului, Povestea teiului, Singurătate, Departe sînt de tine, în acelasi număr din Convorbiri literare: 1 martie 1878)

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

×
×
  • Create New...