vesperala

Welcome Guest ( Log In | Register )

30 Pages V  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
>  Versete din Biblie, comentate

BigDefender
post Feb 10 2008, 10:11 AM
Post #41


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1811 FEBRUARIE
Te voi scăpa, și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în Mine, zice DOMNUL.
Ieremia 39.18

Ebed-Melec care era etiopian, deci nu era din poporul Israel, era în casa împăratului din timpul războiului cu haldeii. Neascultarea și păcatele iudeilor L-au făcut pe Dumnezeu să-i îndepărteze de la fața Sa, iar proorocul Ieremia trebuia să le proorocească din însărcinarea Stăpânului lor, judecata. Căpeteniile lui Iuda din această cauză au rugat pe împărat să-i lase să-l omoare pe Ieremia (Ier. 38.4). Împăratul s-a arătat neputincios și l-a dat pe mâna lor. Proorocul a fost aruncat într-o groapă în care nu era apă, ci numai noroi; și astfel iudeii credeau că vor scăpa de el. Dar acest etiopian, a avut tăria și îndrăzneala din partea lui Dumnezeu să ceară împăratului îngăduința de a scoate din groapă pe Ieremia, contrar voinței căpeteniilor. Ebed-Melec a fost respins și urât de ceilalți din această pricină. Dumnezeu prin Ieremia a transmis etiopianului răsplătirea care-l așteaptă din partea Celui Prea înalt pentru fapta sa. Ce frumos! În mijlocul unui popor renegat, care se socotea popor al lui Dumnezeu, a fost răsplătită lucrarea bună a unui păgân.
Un caz asemănător întâlnim în 2 Tim. 1.16-17. Acolo găsim un om pe nume Onisifor, care merită a fi lăudat deoarece s-a strecurat printre toți până la temnicer și a întrebat de Pavel. Apostolul vorbește clar despre el că a avut curaj și nu s-a rușinat să-l viziteze chiar și atunci când era în lanțuri. L-a îmbărbătat adesea pe Pavel cu prezența sa, de aceea dorea ca Domnul să-l binecuvânteze. Suntem siguri că lucrul acesta s-a îndeplinit întocmai, deoarece Acela care a spus: „Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă" (Mat. 5.7), rămâne credincios Cuvântului Său, chiar și în zilele noastre.
Când copiii lui Dumnezeu se găsesc în cele mai mari încurcături și greutăți, au parte totuși de cele mai frumoase arătări ale purtării de grijă și ale lucrării lui Dumnezeu; tocmai de aceea El pune adesea la încercare pe credincioși ca să li se descopere cu atât mai măreț cu cât încercarea este mai grea.


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 11 2008, 10:16 AM
Post #42


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1812 FEBRUARIE
Când te va duce DOMNUL în țara Cananiților, Hetiților, Amoriților, Heviților și Iebusiților, pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da, tară unde curge lapte și miere, să ții următoarea slujbă în luna aceasta: timp de șapte zile, să mănânci azimi.
Exodul 13.5-6

Odată cu luarea în stăpânire a țării făgăduite, a poporului Israel, a fost întemeiată și slujba divină pentru Dumnezeu. Slujba începea cu Pastele și cu prăznuirea azimilor, timp de șapte zile. Dumnezeu este sfânt și de aceea slujba pentru El trebuie să fie sfântă în tot timpul vieții noastre. La închinare nu era îngăduit să se găsească nici un pic de aluat și nici să fie vreo atingere de el. În Cuvântul lui Dumnezeu aluatul este o imagine a răului. În 1 Corinteni 5 găsim îndemnul: „să prăznuim Pastele nu cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului." Viața ÎN Cristos Isus este pentru noi o închinare în adevăr și în duhul slavei. Suntem străini și călători aici pe pământ, dar în duh gustăm încă de pe acum slava din locurile cerești, pe care Dumnezeu ne-a dat-o ÎN Domnul Cristos. Acum, slujba noastră înțeleptă este de a aduce trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și de a nu ne potrivi chipului veacului acestuia. Noi am fost aleși pentru această închinare și de aceea să nu obosim, ci să ne desprindem de orice poftă pământească, pentru ca Evanghelia lui Dumnezeu să fie auzită și El să fie slăvit ÎN Isus Cristos.
Domnul Isus să ne ajute să umblăm în Duh, pentru ca copiii noștri și toți cei din jur să vadă adevărul Evangheliei lucrând cu putere în noi. Aceasta se va întâmpla dacă noi suntem gata să îi încredințăm TOATĂ viața noastră lui Dumnezeu și dacă trăim într-o sfântă despărțire de orice rău.
Nu pot să fiu fericit la adăpostul pragului uns cu sângele Mielului dacă în locuința mea este aluat. Deși nu este temelia mântuirii, totuși sfințenia vieții este legată de bucuria mântuirii. Israelitul nu era mântuit prin azimi, ci prin sânge.


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 12 2008, 10:17 AM
Post #43


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1813 FEBRUARIE
Căci noi suntem Templul DUMNEZEULUI celui viu, cum a zis DUMNEZEU: „Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi DUMNEZEUL lor, și ei vor fi poporul Meu".
2 Corinteni 6.16

Sfântul privilegiu (drept) de a sluji și de a fi adoratori ai lui Dumnezeu, aparține numai acelora care au fost răscumpărați prin sângele Fiului Său. Nu există teren comun pe care poate sta necredinciosul cu cel credincios. Am fost mântuiți prin har pentru a fi puși deoparte pentru Dumnezeu și de a fi o mărturie a Domnului Isus în această lume păcătoasă. Domnul Isus a murit din dragoste pentru noi, ne-a mântuit și tot din dragostea nemărginită a inimii Sale a purtat de grijă ca să fim puși deoparte din lume și de a ne strânge în jurul Său.
Câți copii ai lui Dumnezeu au pierdut cele mai scumpe binecuvântări din pricină că nu au păstrat unitatea tuturor creștinilor ca mărturie pe pământ, prin care Domnul ar fi fost și mai mult proslăvit. Ce putere de atracție ar trebui să aibă Numele și prezența Lui pentru fiecare copil al lui Dumnezeu! Ce important și valoros ar trebui să fie pentru noi, copiii Iui Dumnezeu să ne ocupăm locul nostru și să ne adunăm NUMAI acolo unde Domnul Isus este punctul central al strângerii laolaltă. Psalmistul spunea odinioară: „Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului." Dacă credincioșii din vechime au avut astfel de sentimente în legătură cu cortul pământesc cu cât mai mult ar trebui noi să fim pătrunși de lucrurile duhovnicești. Prezența Domnului va fi bucuria noastră cerească, El vrea însă ca de pe acum să gustăm din această mare bucurie.
Noi nu înlăturăm vechiul aluat ca să îmbunătățim firea noastră rea și stricată, nici să dobândim firea nouă, pentru că o AVEM. Noi avem viața și din pricina acestei vieți lepădăm răul! Nu este nimic adevărat, nimic mulțumitor decât ÎN Cristos. În afară de El „totul este deșertăciune și goană după vânt."


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 13 2008, 10:12 AM
Post #44


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1814 FEBRUARIE
Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă slava DOMNULUI, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul DOMNULUI.
2 Corinteni 3.18

Ce binecuvântată este poziția fiecărui credincios adevărat. Domnul Isus a așezat în această poziție binecuvântată pe toți cei care prin credință au intrat în părtășie cu El, fără nici o excepție. Ei pot cu fața descoperită, cu privirea ridicată spre cer să vadă slava lui Isus, Domnul nostru. Ei nu-L cunosc pe El numai ca Mântuitorul care s-a coborât în mizeria păcatelor pentru a ne răscumpăra, ci îl cunosc ca și cel înălțat la dreapta lui Dumnezeu. De aceea cuvântul ne invită să ne ridicăm ochii țintă spre acele locuri de sus. Acolo îl vedem noi pe Fiul Omului în cer, căci după ce a fost făcut păcat și a mers la moarte, a fost încununat cu mărire și slavă. Fiind uniți cu El avem putința să vedem slava Lui. Fiecare rază de lumină divină ne mărturisește că păcatele noastre au fost iertate și astfel calea către Dumnezeu este deschisă. Noi o vedem prin Duhul și ne bucurăm de ea. Și cu cât ne ridicăm mai mult privirea spre cer cu atât mai mult vom fi schimbați în chipul slavei Domnului, iar Duhul Sfânt ne va da putere de a înțelege aceste lucruri și de a gusta binecuvântările cerești. Prin puterea Duhului Sfânt care locuiește în noi descoperim tot mai mult chipul și caracterul lui Cristos, până ce El va veni și vom fi asemenea chipului Său. „Așa cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul Celui ceresc” (1 Cor. 15.49).
Dacă credinciosul este pe o cruce și lumea pe alta, depărtarea morală care-i desparte este într-adevăr foarte mare. Și dacă depărtarea este foarte mare în teorie așa ar trebui să fie și în practică. Lumea și creștinul n-ar trebui să aibă nici o legătură; și nu vor avea decât dacă creștinul se leapădă de Domnul și Stăpânul său. Credinciosul se arată necredincios lui Cristos în măsura în care are legături cu lumea. Să veghem cu gelozie împotriva pornirii înnăscute care ne îndeamnă să ne bizuim pe nădejdi pământești.
Să rămânem cât mai aproape de Izvor!


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 14 2008, 10:09 AM
Post #45


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1815 FEBRUARIE
Astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea.
Filipeni 2.12

Deseori acest verset a fost înțeles greșit, au fost mulți care l-au tălmăcit greșit aducând neliniștea în viața lor și a altora. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie înțeles în context; numai astfel se poate înțelege gândul concret al unor versete separate. În nici un caz nu se poate înțelege din acest verset că trebuie să ne câștigăm mântuirea noastră cu frică și cu cutremur. Apostolul vorbește mai înainte despre timpul când era prezent în mijlocul lor și în continuare vorbește de o vreme când nu mai era cu ei. În vremea când Pavel lucra în mijlocul lor se simțea prezența puterii duhovnicești care se arăta prin el. Acum, în lipsa lui Pavel trebuia să se arate puterea din pricină că Dumnezeu era Acela care lucra în ei voința și puterea. Nu fapte în sine, ci ÎNFĂPTUIREA puterii lui Dumnezeu; iată despre ce vorbește apostolul. Cuvântul „voastră" referitor la mântuire este în legătură cu absența apostolului. Filipenii se aflau fără Pavel în fața vrăjmașilor și ei trebuiau să lupte împotriva acestor dușmani. Credincioșii cărora le este adresată epistola se vede că alergau către o țintă, iar mântuirea ne este arătată ca țelul care se află la capătul drumului. Este vorba despre acel aspect al mântuirii, care se referă la starea noastră de copii ai lui Dumnezeu când vom fi în fața lui Dumnezeu în slava Sa, după ce toate greutățile vor fi îndepărtate de la noi. Întăriți pe acest drum și savurând mântuirea să fim îmbărbătați de aceste gânduri. Atâta timp cât creștinul se găsește în călătorie el nu merge fără îmbărbătare.
Părăsirea unei răspunderi dată de Dumnezeu nu este niciodată dovada smereniei; dimpotrivă smerenia cea mai adâncă va fi dacă rămâi la locul tău în atârnare deplină de Dumnezeu. Este o dovadă că suntem plini de noi înșine când ne dăm înapoi dinaintea răspunderii, spunând că nu ne pricepem.


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 15 2008, 11:10 AM
Post #46


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1816 FEBRUARIE
DOMNUL izbăvește pe prinșii de război; DOMNUL deschide ochii orbilor; DOMNUL îndreaptă pe cei încovoiați; DOMNUL iubește pe cei neprihăniți.
Psalmul 146.7-8

Dumnezeu descoperă harul Său oamenilor lipsiți de putere. Numai pe un asemenea temei poate fi dezlegat cel legat. Cel legat este fără putere și nu poate scăpa deoarece lanțurile păcatului sunt deosebit de tari: omul este sub dominația Satanei. Nimeni în afară de Domnul Isus nu putea să dezlege pe omul acela stăpânit de duhul cel rău prin care era legat. ISUS, da numai EL poate să-l lege pe cel tare (Satan) și să-i ia avuția. Această victorie a cucerit-o pe crucea de pe Golgota; acolo l-a învins pe cel ce avea puterea morții și a isprăvit cu păcatul. NUMAI El este în stare să deschidă ochii orbilor. Numai El îi poate îndrepta pe cei încovoiați, care sunt istoviți sub greutatea păcatelor lor. Oamenii care gândesc că ei nu sunt legați, nici orbi, rămân în starea tristă în care se află; ei nu pot fi AJUTAȚI. Domnul nu a venit pentru cei neprihăniți, ci pentru păcătoși, trudiți și împovărați, care simt necazul lor și vor să fie scăpați.
Odată, pe când mă plimbam, am întâlnit un fost coleg, un om în vârstă și serios, dar care nu avea liniștea necesară cu privire la viața veșnică. M-a întrebat: „Cu ce începe calea vieții?" Când a auzit că începutul se face în cămăruță cu o pocăință sinceră în fața lui Dumnezeu și cu credință adevărată în Domnul Isus, s-a întors și a plecat. Nu era pregătit să renunțe la părerile bune despre el, și să creadă mărturia lui Dumnezeu despre Fiul Său.
Vreau să te înștiințez: Dumnezeu iubește pe cei neprihăniți adică pe aceia care prin credință în sângele Domnului Isus și pe temeiul jertfei Lui au găsit pace cu Dumnezeu.
Inimii omenești îi place ceva care să se poată vedea. Îi place ceva care să îi mulțumească simțurile. Îi place ceva care să ridice în slăvi persoana și lucrarea omului. Fugi de toate acestea și nu te opri până nu ajungi în locul prezenței lui Dumnezeu!


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 16 2008, 02:16 PM
Post #47


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1817 FEBRUARIE
Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui DUMNEZEU.
1 Petru 3.3-4

Ca femeia să se împodobească stă în natura și caracterul ei. „Își uită fata podoabele, sau mireasa brâul?" (Ier. 2.32). Dar întrebarea cea mai importantă este CUM se împodobește, și mai presus de toate, cum se împodobește o credincioasă în așa fel ca să-i placă Domnului și Mântuitorului ei. Dacă se împodobește fiindcă este încrezută sau ca să atragă ochii altora, atunci nu face aceste lucruri după gândul lui Dumnezeu. Apostolii Petru și Pavel ne avertizează, mânați de Duhul Sfânt, aproape cu aceeași expresie, despre primejdia pe care o prezintă îngâmfarea și ridicarea în ochii noștri proprii. Petru le îndeamnă pe femei la o umblare în supunere: „A căror podoabă să nu fie cea din afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor", iar Pavel scrie către Timotei: „Vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace în chip CUVINCIOS, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe” (1 Tim. 2.9).
Amândoi apostolii le îmbărbătează pe credincioase în toată liniștea la „fapte bune" adică să facă „binele"; în aceasta să-și găsească podoaba în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. În secolul trecut prin lucrarea plină de îndurare a lui Dumnezeu mulți s-au trezit la o stare înaltă în Cristos, sute și chiar mii de oameni pe întreg pământul, au lăsat la o parte podoabele imense ale caselor lor și au avut dorința de a fi modest îmbrăcați, ei și casele lor, ca semn al supunerii totale față de Cuvântul lui Dumnezeu.
La tine se observă această deosebire între un om din lume și un copil al lui Dumnezeu?


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 17 2008, 10:37 AM
Post #48


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1818 FEBRUARIE
Prin credință a părăsit Moise Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.
Evrei 11.27

În Sfânta Scriptură ne sunt arătați bărbați și femei care în situați grele au dovedit că, „credința este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite." Printre acești oameni se numără și Moise, omul lui Dumnezeu care „socotea OCARA lui Cristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului și „a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut." Să ne gândim și la Antipa, martirul din adunarea din Pergam, pe care Domnul îl numește „martorul Meu credincios."
În decursul timpurilor au fost mulți astfel de credincioși, cărora Cristos le era mai mult decât viața lor. Bine cunoscutul bătrân Chrisostom a fost adus în fața împăratului roman. Când acesta i-a spus că dacă își mai păstrează credința va fi exilat, el a răspuns: „Toată lumea este a Tatălui Meu, tu nu poți să mă exilezi nicăieri." „Dar pot să te omor", a răspuns împăratul. „Asta nu poți să o faci", a răspuns vitejește creștinul, „căci viața mea este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu."
„Eu îți voi lua toate averile." „Cu plăcere", a fost răspunsul, „căci eu am asemenea averi că nu le vei putea lua. Comoara mea este în cer unde-i și inima mea." „Dar pot să te izgonesc de la prietenii tăi." „Niciodată" a răspuns Chrisostom, „eu am numai un prieten și acesta-I în cer; nu există nimic prin ce ai putea să-mi iei viața." De-am fi și noi toți în această poziție: „ca și cum am vedea pe Cel ce este nevăzut!" Compromisurile cu lumea nu sunt demne pentru un credincios.
Tertullian a spus: „Puteți să ne chinuiți, să ne țintuiți pe cruce, să ne osândiți, să ne striviți ... toate vor fi de prisos. Dimpotrivă, va fi un îndemn în plus pentru credința noastră."


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 18 2008, 11:49 AM
Post #49


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1819 FEBRUARIE
Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți; croiți cărări drepte cu picioarele voastre!
Evrei 12.12-13

Nu-i acesta un lucru serios în zilelor noastre? Câte mâini obosite și câți genunchi slăbănogiți există astăzi printre copiii lui Dumnezeu! Care este cauza? Merită o preocupare mai îndeaproape acest text.
Mai întâi de toate poate că există o întrerupere, un scurt circuit în comuniunea noastră cu Domnul, dar și durerile și necazurile pot să lucreze, să ne obosească mâinile și să ne paralizeze genunchii. Nu este oare influența lumii din zilele noastre cea care a făcut din unii niște sclavi, prin aceasta fiind tulburată părtășia cu Domnul? Această delăsare se arată mai mult în orele de rugăciune ale credincioșilor. Cât de multe vorbe se spun și cât de puțin se vede realizarea lor. Câte și mai câte, așa zise „mărunțișuri", se găsesc pe drum. Dacă cugetul nu mai este deosebit de sensibil ca să înregistreze cea mai mică oscilație, atunci nu se mai iau lucrurile așa exact; orice rău se micșorează până la aprecierea „că nu este rău deloc."
Dar Dumnezeu ia lucrurile foarte exact chiar și cu privire la lucrurile mărunte din viața noastră. Un gând necurat, o vorbă urâtă, dacă nu sunt judecate în lumina lui Dumnezeu, ne îmbâcsesc inimile și ne îngreunează drumul. Lucrurile mărunte se adună, se însumează punând stavile pe cărarea noastră, comuniunea cu Dumnezeu fiind atinsă.
Cercetându-ne în lumina Sa, îngenunchind într-o atmosferă de supunere și de pocăință, spunându-I tot ce nu-i în ordine; astfel El poate să ne dea din nou putere din cer și mâinile noastre să fie întărite. Să fie cerința inimilor noastre să-L proslăvim pe acest drum scurt ce ne-a mai rămas și prin El să îi dăm toată cinstea și onoarea Tatălui ceresc.
Cu cât înaintăm prin puterea Duhului lui Dumnezeu ÎN cunoașterea răscumpărării care este în Isus cu atât despărțirea noastră de noi înșine și de lume va fi mai hotărâtoare, iar râvna pentru El mai aprinsă.


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 19 2008, 10:03 AM
Post #50


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1820 FEBRUARIE
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care DUMNEZEU Și l-a câștigat.
1 Petru 2.9

Înainte ca Dumnezeu să dea poporului Israel primele porunci prin Moise, le-a dezvăluit ce binecuvântări vor primi dacă vor respecta toate legile Sale. Dumnezeu a spus: „Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt" (Exod. 19.5-6). Tot poporul a răspuns: „Vom face tot ce a zis Domnul". Așa s-a înțeles Dumnezeu și poporul, „să meargă împreună" (Amos 3.3). Aceasta a fost temelia legământului dar care în curând a fost întreruptă de popor. Chiar dacă, Core mai târziu se baza pe promisiunile lui Dumnezeu totuși el a călcat în mod grosolan condițiile legământului. Dumnezeu a trebuit să pedepsească cu moartea răzvrătirea lui. Poporul nu putea să devină o împărăție de preoți.
Și totuși acum Dumnezeu și-a ales un popor ca să fie al Său. Noi suntem „o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și L-a câștigat." Dar pe bună dreptate ne putem întreba care din noi am împlini toate cerințele lui Dumnezeu? Desigur că absolut nici unul, dar a fost Unul fără cusur, care a luat asupra Lui toate păcatele și ocara noastră. Deci în ce privește sfințenia lui Dumnezeu, ea este pe deplin satisfăcută și El putea să facă din noi ceea ce suntem, copii ai lui Dumnezeu, zidiți pe temelia morții lui Isus Cristos.
Harul s-a înmulțit și mai mult decât păcatele noastre. Să nu vestim oare puterea minunată a Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată?
Jertfa Domnului Isus este temelia păcii credinciosului și totodată ea osândește o lume vinovată. Același sânge care curățește cugetul credinciosului și-i dă o pace desăvârșită, învinovățește păcatul mânjit și păcatul ajuns la culme.
Aceeași lucrare a Fiului lui Dumnezeu, care dezbracă lumea de haina ei și o lasă fără nici o dezvinovățire, îmbracă Adunarea într-o haină slăvită de neprihănire și-i umple gura de laude veșnice.


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 20 2008, 10:39 AM
Post #51


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1821 FEBRUARIE
Pentru că n-ați fost întâiași dată, de aceea ne-a lovit DOMNUL DUMNEZEU nostru, căci nu L-am căutat după lege.
1 Cronici 15.13

Chivotul care reprezenta sfințenia și maiestatea lui Dumnezeu a căzut în mâna filistenilor. Aceștia l-au trimis pe un car nou în ținutul Israelului. Indicațiile lui Dumnezeu ca chivotul să fie dus pe umerii leviților le erau necunoscute filistenilor. Ani de-a rândul chivotul a rămas ascuns până când David, omul după inima lui Dumnezeu, s-a urcat pe tron. Dorința lui era de-a aduna poporul în jurul chivotului lui Dumnezeu în Sionul pe care Cel Veșnic și la ales. Dar David nu a respectat instrucțiunile de transport al chivotului cum poruncise Dumnezeu și de aceea Uza a trebuit să moară. Dumnezeu a trebuit să facă această spărtură întrucât El este sfânt. Spaimă mare a intrat în David și slujitorii săi, încât după aceea chivotul a fost dus în Sion conform poruncilor date de Dumnezeu. Ce stare binecuvântată. Dumnezeu își ocupă locul în mijlocul poporului Său. Ce învățătură serioasă pentru zilele noastre.
Azi mai mult ca oricând nu se iau în considerare gândurile lui Dumnezeu despre Adunare, unitatea creștinilor și felul cum a fost poruncit de El să decurgă adunările lor. Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoștință. În Matei 18.20 ni se dau indicații clare în această direcție. Unde sunt doi sau trei adunați pentru Numele Său, acolo Domnul este și El în mijlocul lor. Numai acolo poate Să-și manifeste prezența, să dea expresia unei Adunări a lui Dumnezeu. De ne-ar da Domnul har înzecit, ca să prețuim acest loc sfânt și scump și fiecare gând omenesc, fiecare faptă să le îndepărtăm din mijlocul nostru ca El să-și poată ocupa locul în mijlocul nostru, El Căpetenia trupului Său spre a-și primi slava cuvenită.
Din partea Satanei puteți să întemeiați orice, puteți să fiți ce vreți, dar numai Adunarea lui Dumnezeu nu; căci pe aceasta el o urăște de moarte și va căuta prin tot ce-i stă în putință s-o vatăme și s-o ruineze.


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 21 2008, 10:47 AM
Post #52


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1822 FEBRUARIE
Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe DOMNUL ISUS CRISTOS.
Filipeni 3.20

La oamenii credincioși care încă de pe acest pământ trăiesc așa cum se trăiește în locașurile în care vrea să ne ducă Domnul Isus, vom găsi o viață cerească. Este imposibil ca o inimă în comuniune cu inima lui Cristos să fie în același timp și în legătură cu lumea. Duhul Sfânt ne avertizează să ne ținem ochii ațintiți asupra lui Cristos în tot timpul cât ține călătoria noastră aici. Pavel dorea să vadă descoperirea lui Cristos în slava Sa, de aceea ochii săi erau ațintiți către cer de unde îl aștepta pe Cristos. El s-a debarasat de tot ce ar fi putut să se așeze între el și Isus, și astfel trăia în așteptarea Domnului.
OARE ESTE ACEASTA ȘI AȘTEPTAREA NOASTRĂ? Această așteptare dă mângâiere și putere pentru viața noastră practică. Dacă Domnul Isus ar fi mereu comoara inimii noastre nu am mai fi învinși de necazurile și greutățile prin care trecem. Dragostea care îl împinge pe Domnul să ne ia acasă ne va lumina cu toată puterea ei. Faptul că El însuși va veni pentru a ne lua la El este o dovadă a dragostei Lui. Cât de mult ar trebui să fie inima noastră încărcată de bucurie la acest gând măreț! El, care a murit pentru noi și acum trăiește pururea, se preocupă îndeaproape și așteaptă în dragostea Lui clipa când va înălța Mireasa Sa prea iubită în casa Tatălui. De-ar fi inima noastră plină de dorul de a fi acolo unde este El!
Un creștin ar trebui să aibă îndrăzneală ca Domnul Cristos: Fii viteaz pentru Dumnezeul tău! Fii ca El în iubire: gândește cu bunătate, vorbește cu bunătate, lucrează cu bunătate! Fii ca El în sfințenie! A fost El plin de râvnă? Fii și tu tot așa. A fost El lipsit de iubire de sine? Fii la fel! A fost El evlavios? Fii plin de râvnă în rugăciunile tale! A fost El răbdător?
Deprinde-te și tu să rabzi și să suferi! El este marele Model de la care avem tot timpul de învățat. Umblă în așa fel încât să cunoască toți că ești cu Isus.


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 22 2008, 09:53 AM
Post #53


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1823 FEBRUARIE
Atunci Petru a luat cuvântul, și I-a zis: Iată că noi am lăsat tot, și Te-am urmat; ce răsplată vom avea?
Matei 19.27

Nimic nu ne încleștează mai mult decât preocuparea pentru lucrurile văzute și pipăibile. În momentul când dușmanului i-a reușit să ne abată privirea de la lucrurile cerești, atunci ne umple inima cu lucrurile pământești, văzute. Credința nu mai este așa de neclintită ca în zilele când noi NU ne ghidam după lucrurile deșarte și pământești. Pe când Domnul Isus îi avertiza pe ucenici despre influența negativă a lucrurilor pământești asupra inimii lor, Petru întreabă: „Ce răsplată vom avea?" Desigur că nu-i ușor să părăsești totul, dar cine o face pentru Numele Său, va fi înzecit răsplătit. Cine părăsește ceva pentru voia lui Isus nu pierde de fapt nimic, deoarece va fi răsplătit de El.
Ce parte aleasă pentru apostoli ca și pentru toți care ascultă glasul lui Isus și părăsesc bucurii pământești, căci vor fi răsplătiți „înzecit" și chiar „însutit".
Deja aici pe pământ au această bucurie înaltă, o recunoaștere mai profundă și o liniște aleasă iar pentru viitor le este asigurată viața veșnică, pe care tânărul bogat a pierdut-o tocmai din cauza iubirii bogățiilor pământești. Dușmanul sufletelor se străduiește să lege inimile noastre cu lucruri pământești. El caută să ne facă să vedem lucrurile ca o pierdere dacă noi, potrivit voii Domnului, ne despărțim de unele lucruri pe care ni le oferă această lume.
Nu merită oare Domnul nostru să ne debarasăm de orice lucru care caută să ne depărteze de El? Este oare o răsplată mai mare pentru noi decât El însuși și dragostea Lui?
Se poate să recunoști că mântuirea este NUMAI în Isus și în nimeni altul, dar este cu totul altceva când descoperi prin credință adevărata esență și temelie a mântuirii și o iei ca fiind a ta însuți, știind că ești mântuit. Numai o încredințare personală ne dă pacea după care suspină atâția, așa ziși, „creștini."


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

Sykarian
post Feb 22 2008, 11:12 PM
Post #54


LittleStar
Group Icon
*

Group: Stars
Posts: 44
Joined: 5-January 08
From: Bayern, Munchen, Germany
Member No.: 39QUOTE (BigDefender @ Feb 22 2008, 09:53 AM) *
23 FEBRUARIE
Atunci Petru a luat cuvântul, și I-a zis: Iată că noi am lăsat tot, și Te-am urmat; ce răsplată vom avea?
Matei 19.27

Nimic nu ne încleștează mai mult decât preocuparea pentru lucrurile văzute și pipăibile. În momentul când dușmanului i-a reușit să ne abată privirea de la lucrurile cerești, atunci ne umple inima cu lucrurile pământești, văzute. Credința nu mai este așa de neclintită ca în zilele când noi NU ne ghidam după lucrurile deșarte și pământești. Pe când Domnul Isus îi avertiza pe ucenici despre influența negativă a lucrurilor pământești asupra inimii lor, Petru întreabă: „Ce răsplată vom avea?" Desigur că nu-i ușor să părăsești totul, dar cine o face pentru Numele Său, va fi înzecit răsplătit. Cine părăsește ceva pentru voia lui Isus nu pierde de fapt nimic, deoarece va fi răsplătit de El.
Ce parte aleasă pentru apostoli ca și pentru toți care ascultă glasul lui Isus și părăsesc bucurii pământești, căci vor fi răsplătiți „înzecit" și chiar „însutit".
Deja aici pe pământ au această bucurie înaltă, o recunoaștere mai profundă și o liniște aleasă iar pentru viitor le este asigurată viața veșnică, pe care tânărul bogat a pierdut-o tocmai din cauza iubirii bogățiilor pământești. Dușmanul sufletelor se străduiește să lege inimile noastre cu lucruri pământești. El caută să ne facă să vedem lucrurile ca o pierdere dacă noi, potrivit voii Domnului, ne despărțim de unele lucruri pe care ni le oferă această lume.
Nu merită oare Domnul nostru să ne debarasăm de orice lucru care caută să ne depărteze de El? Este oare o răsplată mai mare pentru noi decât El însuși și dragostea Lui?
Se poate să recunoști că mântuirea este NUMAI în Isus și în nimeni altul, dar este cu totul altceva când descoperi prin credință adevărata esență și temelie a mântuirii și o iei ca fiind a ta însuți, știind că ești mântuit. Numai o încredințare personală ne dă pacea după care suspină atâția, așa ziși, „creștini."


Intrebare?
daca ni se propune comentarea unui verset din Biblie pe zi ...asta inseamna ca numai prietinul Big are exclusivitatea comentarii ????? sau nu e vorba de comentare ci de un monolog ?
Sau poate ca ar trebui sa postez eu exact la ora 24 +1 minut ca sa fiu eu primul care comenteaza ...in cazul in care si comentariul ... trebuie sa fie numai UNU .... si nu numai Versetul pentru comentat?

Edited by Sykarian: Feb 22 2008, 11:13 PM
Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

puiu.t
post Feb 23 2008, 06:25 AM
Post #55


Banned
Group Icon
*****

Group: Stars
Posts: 2,293
Joined: 31-December 07
Member No.: 14QUOTE (Sykarian @ Feb 22 2008, 09:12 PM) *
Intrebare?
daca ni se propune comentarea unui verset din Biblie pe zi ...asta inseamna ca numai prietinul Big are exclusivitatea comentarii ????? sau nu e vorba de comentare ci de un monolog ?
Sau poate ca ar trebui sa postez eu exact la ora 24 +1 minut ca sa fiu eu primul care comenteaza ...in cazul in care si comentariul ... trebuie sa fie numai UNU .... si nu numai Versetul pentru comentat?

dat ....naibii mai esti, prietene....emo-hi.gif


User's Signature

This user is no longer a member of vesperala*forum
Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

Narcisa
post Feb 23 2008, 07:30 AM
Post #56


StarGazer
Group Icon
******

Group: EveningStar
Posts: 24,491
Joined: 30-December 07
Member No.: 9QUOTE (Sykarian @ Feb 22 2008, 09:12 PM) *
Intrebare?
daca ni se propune comentarea unui verset din Biblie pe zi ...asta inseamna ca numai prietinul Big are exclusivitatea comentarii ????? sau nu e vorba de comentare ci de un monolog ?
Sau poate ca ar trebui sa postez eu exact la ora 24 +1 minut ca sa fiu eu primul care comenteaza ...in cazul in care si comentariul ... trebuie sa fie numai UNU .... si nu numai Versetul pentru comentat?

Biiig ,aici suntem! La podea! emo-console.gif


User's Signature

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 23 2008, 11:46 AM
Post #57


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 18QUOTE (Sykarian @ Feb 22 2008, 11:12 PM) *
Intrebare?
daca ni se propune comentarea unui verset din Biblie pe zi ...asta inseamna ca numai prietinul Big are exclusivitatea comentarii ????? sau nu e vorba de comentare ci de un monolog ?
Sau poate ca ar trebui sa postez eu exact la ora 24 +1 minut ca sa fiu eu primul care comenteaza ...in cazul in care si comentariul ... trebuie sa fie numai UNU .... si nu numai Versetul pentru comentat?

Prietene Alex, daca ai de comentat un verset din Biblie in spirit crestin de ce nu postezi!
Iar daca ai chef de cearta, nu te impiedica numeni sa deschizi alt topic, unde in final te vei certa singur!
Eu spun ca mare este mila Domnului ca ne suporta pe toti in gradina lui!


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 23 2008, 12:09 PM
Post #58


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1824 FEBRUARIE
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
Matei 5.5

Blândețea este astăzi o plantă foarte rară, care este socotită de mulți dintre noi doar ca o neghină care ar trebui distrusă. De cei blânzi se vorbește uneori cu un ton înjositor. Nu sunt luați în serios, sunt considerați lași și slabi. Dar Domnul Isus judecă altfel. În a treia fericire se spune despre ei că sunt fericiți. De multe ori sunt apreciați ca fericiți oamenii care fără jenă și bun simț își realizează planurile lor în paguba altora. Dar dacă Domnul Isus spune că cei blânzi sunt fericiți, este sigur că așa stau lucrurile deoarece El nu greșește niciodată. Cei blânzi îl urmează pe Acela care este izvorul blândeții, care nu a răspuns cu ocară când a fost jignit, care nu amenința când cineva îi făcea rău, căci El se bizuia pe Dumnezeul Lui, care judecă totul cu dreptate. Cei blânzi nu se opun constrângerilor de afară. Dacă îi lovește cineva pe obrazul drept, îl întorc și pe cel stâng (Matei 5.38-48). Lumea îi declară pe cei blânzi oameni fără caracter sau slabi, dar în realitate cel blând este cel mai curajos. Curajul se arată în aceea că el suportă totul în voia lui Dumnezeu, în puterea lui dumnezeiască. Firea noastră naturală nu iubește blândețea; noi numai ÎN Domnul Isus putem găsi un exemplu adevărat și ideal demn de urmat. Calea pe care Îl urmăm este plină de binecuvântări și de răsplătiri, chiar începând de aici de pe pământ și continuând când vom fi în cer, la El. De L-am urma cu toții pe Domnul Isus ca să putem fi cât mai fericiți în viața noastră practică.
Evanghelistul D.L. Moody nu primise chiar cea mai bună instrucție. Numeroasele scrisori care ne-au rămas de la el sunt pline de greșeli. Din punct de vedere fizic n-avea nimic atrăgător, iar vocea lui avea un timbru nazal. Dar toate acestea nu L-au împiedicat pe Dumnezeu să-l folosească pentru a zgudui lumea moartă în păcate.
Era de fapt opera lui Dumnezeu și nu a lui personală. Iată marele secret!


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 24 2008, 07:48 AM
Post #59


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1825 FEBRUARIE
Oriîncotro ar cădea copacul, fie spre miazăzi, fie spre miazănoapte, în locul unde cade, acolo rămâne.
Eclesiastul 11.3

În ultimul verset al capitolului 12 Eclesiastul spune că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, fie bună, fie rea, fie ascunsă, fie vizibilă. La fel citim în epistola către Romani 14.10: „Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Cristos." Ce va ieși acolo la iveală? Doar ceea ce am fost și am făcut aici în viața pământească. Fiecare din noi trebuie să dea socoteala despre sine însuși în fața lui Dumnezeu (Rom. 14.12). Dar Dumnezeu îi dă fiecărui om posibilitatea în aceste zile pe care le mai trăiește pe pământ, să-și recunoască toate păcatele sale, să se pocăiască și să primească iertarea și pacea cu Dumnezeu. Cine spune că nu se poate ști dacă ai sau nu iertarea păcatelor arată prin aceasta că nu cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu, îl face mincinos pe Dumnezeu care a spus categoric: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit" (Rom. 10.13).
Aceasta-i învățătura biblică pentru păcătos. Decizia pentru starea ta din veșnicie trebuie neapărat clarificată în această viață pământească. Două porți stau deschise: una largă și una îngustă. Dacă intri pe cea largă, la sfârșitul vieții tale nu mai există nici o posibilitate de decidere. Dacă chiar ai lăsat în urma ta o duzină întreagă de frați și de surori ca să se roage pentru iertarea sufletului tău zi și noapte, de ar da toată averea pentru a curma soarta ta este tot degeaba. „Oriunde cade copacul, în locul acela va rămâne!" Ce cutremurător! Vrei să trăiești în păcate ca la urmă alții să se roage zadarnic pentru sufletul tău? Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Oprește-te și recunoaște-ți păcatele și cere iertare Mântuitorului! Astfel vei primi iertarea păcatelor, căci, „oricine crede în El, nu va fi judecat” (Ioan 3.18).
Oamenii nu vor să se pocăiască fiindcă Dumnezeu le cere nu să primească o religie oarecare, ci o naștere din nou, nu numai să știe că Evanghelia e bună, ci să-L primească pe Isus ca Mântuitorul lor personal.


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

BigDefender
post Feb 25 2008, 10:11 AM
Post #60


de la mine mai mult, de la altii mai putin
Group Icon
******

Group: SuperModerator
Posts: 9,951
Joined: 31-December 07
From: Buzau-Romania
Member No.: 1826 FEBRUARIE
Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?
1 Corinteni 4.7

Ce groaznic este duhul plăcerii de sine, al îngâmfării duhovnicești! Mai repede decât ne așteptăm își poate găsi acces în inimile noastre. Cât de lesne ne vine a crede că stăm bine înaintea Domnului, dar chiar prin felul acesta urmează căderea. Să ne ferim fiecare în parte de această înșelăciune. Ce ușoară este căderea de la Filadelfia la Laodicea. Se uită foarte ușor că binecuvântările duhovnicești sunt daruri duhovnicești, și dacă se laudă cineva cu ele, demonstrează că nu mai recunoaște adevărul. Se vorbește mult: „Eu sunt bogat... și nu duc lipsă de nimic" și nu ști ce sărăcăcios, orb și gol ești în privința lucrurilor duhovnicești. Împotriva celor îngâmfați duhovnicește, Dumnezeu are cuvinte de cercetare. Această îngâmfare merge mereu crescând până ajunge în Babilon și spune: „Șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea." Dar Dumnezeu adaugă: „Tocmai pentru aceasta într-o singură zi vor veni urgiile peste ea ... căci într-o clipă ți-a venit judecata” (Apoc. 18.7-10).
Să ne păzim toți care suntem copii ai lui Dumnezeu de îngâmfarea babiloniană care poate să-și găsească cale de acces spre inimile noastre așa de repede. Să ne bucurăm de tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu în nemărginitul Său har și în deplină umilință, în ascultare să ne bucurăm de El, în El și pentru El! Numai așa va fi slăvit El și prin El, Tatăl și Dumnezeul nostru!
Cum reacționăm dacă un altul în locul nostru este ales pentru a împlini funcția pe care o dorim, dacă un coleg este promovat atunci când noi suntem lăsați de o parte; dacă un frate este onorat și noi rămânem în umbră; dacă suntem întrecuți de un altul? Fac acestea să se trezească în noi sentimente de gelozie sau de pizmă, ori dimpotrivă ne bucurăm de înaintarea aproapelui nostru? Ne place ca Diotref, să ocupăm locul cel dintâi?
Putem spune și noi ca Ioan Botezătorul: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez"?


User's Signature

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!

Go to the top of the page
PM
+ Quote Post

30 Pages V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 16th September 2019 - 02:23 PM
Arta si savoare www.iconcert.ro
 Vesperala Forum