Mai am o stea de rasarit

Welcome Guest ( Log In | Register )

Rating 5

Mobilierul de la Biblioteca Iași

Posted by vesperala, Feb 5 2010, 01:04 PM in Dor de Eminescu - Biografia

Lista mobilierului din bibliotecă întocmită de Petrino:


1. Douãzeci și șase dulapuri de brad boite roș închis cu postamentele lor de aceiași culoare.
2. Treizeci dulapuri de brad tot de aceiași culoare cu geamuri cu patru uși ce se deschid una preste alta și fãrã postamente.
3. Șase dulapuri boite cenușiu cu postamentele lor, vechi și stricate.
4. Un dulap boit roș cu geamuri.
5. Un dulap boit galbãn cu geamuri.
6. Un dulap cu geamuri cu patru uși, ce se deschid în lãturi, cu postamentele lui iarãși cu patru uși.
7. Șase mese de frasin formã elipticã.
8. Douã scãri unghiete, una cu patru trepte și alta cu opt.
9. Un biurou lustruit și cu mușama verde, uzat.
10. Cinci peceþi mari; trei de tuș și douã de cearã
11. O tamponã de tuș.
12. Trei lampe mari de bronz, dintre care douã stricate de tot
13. O masã lungã de brad, boitã negru, îmbrãcatã cu postav roș ; învechitã.
14. O masã micã de brad, boitã negru, îmbrãcatã cu postav roș; învechitã.
15. Douãsprezece foteluri, îmbrãcate cu piele și mușama verde.
16. Un portret cu privaz aurit reprezentând pe M. S. Domnitorul Carol I.
17. Trei cãlãmãri ordinari.
18. Un dulap pentru numismaticã cu geamuri.
19. O cutie de carton : Album istorico-politic.
20. Un ceasornic de pãrete.Comments

There are no comments on this entry


 
« Next Oldest · Mai am o stea de rasarit · Next Newest »